Show simple item record

The Business Concept of Start-up Dealing with Automation and Modernization of Sports Fields

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorFranc, Štěpáncs
dc.date.accessioned2022-06-11T07:53:29Z
dc.date.available2022-06-11T07:53:29Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationFRANC, Š. Návrh podnikatelského konceptu startupu zabývajícího se automatizací a modernizací sportovišť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other140733cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205063
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na zpracování životaschopného a škálovatelného konceptu podnikání zabývající automatizací a modernizací sportovních zařízení. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřující se na pojetí problematiky a metodologie u startupů a popis vybraných analyticko-výzkumných metod, které jsou pak následně použity v analytické části. Analytická část je zaměřena na validaci podnikatelské myšlenky s využitím metody Lean Canvas a provedení dalších analýz podnikatelského prostředí. Návrhová část obsahuje zvolenou strategii pro začínající startupový podnik, obchodní model a minimální životaschopný produkt s možností následného škálování u zákaznických segmentů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the processing of a viable and scalable business concept dealing with the automation and modernization of sports fields. The theoretical part contains a literary framework focusing on the concept of the problem and methodology in start-ups and a description of selected analytical-research methods, which are then used in the analytical part. The analytical part focuses on validating the business idea using the Lean Canvas method and conducting further analyses of the business environment. The proposal part contains the chosen strategy for the start-up business, the business model and the minimum viable product with the possibility of subsequent scaling with customer segments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutomatizované sportovištěcs
dc.subjectkvalitativní průzkum zákazníkůcs
dc.subjectanalýza podnikatelského prostředícs
dc.subjectLean Canvascs
dc.subjectminimální životaschopný produktcs
dc.subjectAutomated sport fielden
dc.subjectqualitative customer researchen
dc.subjectanalysis of the business environmenten
dc.subjectLean Canvasen
dc.subjectminimum viable producten
dc.titleNávrh podnikatelského konceptu startupu zabývajícího se automatizací a modernizací sportovišťcs
dc.title.alternativeThe Business Concept of Start-up Dealing with Automation and Modernization of Sports Fieldsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-09cs
dcterms.modified2022-06-15-13:12:13cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140733en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.09.27 09:38:02en
sync.item.modts2022.09.26 11:03:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKoráb, Vojtěchcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D.: Na jaký typ sportovišť se s Vaší prací zaměřujete - komerční nebo např. školní? - zodpovězeno Jak je zajištěný servis u sportovišť? - zodpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.: Proč jste si vybral lokální trh? - zodpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Vidíte perspektivu Vašeho řešení do dalších oblastí? - zodpovězeno Proč by mělo mít smysl komunikovat s koncovými uživateli? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrategický rozvoj podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record