Show simple item record

Design of a Logistics Concept in the Storage Hall of a ProductionCompany to Ensure the Activities of Assembly Processes

dc.contributor.advisorJurová, Mariesk
dc.contributor.authorKalás, Jakubsk
dc.date.accessioned2022-06-11T07:53:53Z
dc.date.available2022-06-11T07:53:53Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKALÁS, J. Návrh logistické koncepce ve skladovací hale výrobního podniku k zabezpečení činností montážních procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other141051cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205069
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá návrhom logistickej koncepcie skladovej haly výrobného podniku vo vzťahu k zabezpečení činností montážnych procesov. Práca je zameraná na proces vychystávania materiálu pre montáž, konkrétne na stratové činnosti v rámci procesu. Prostredníctvom teoretickej časti boli objasnené pojmy a metódy dotýkajúce sa rozoberanej problematiky. Na základe spracovanej teoretickej časti bola vypracovaná analytická časť. Analytická časť poskytla podklady pre následný návrh logistickej koncepcie so zameraním na optimalizáciu vznikajúcich strát.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on design of logistic concept in the storage hall of production to ensure the activities of assembly processes. Thesis is focused on the process of picking material for assembly, specifically on uneffective activities within the process. Through the theoretical part, the concepts and methods related to the issue were clarified. Based on the theoretical part, the analytical part was developed. The analytical part provided the basis for the design of logistic concept focused on the optimalization of production looses.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlogistická koncepciask
dc.subjectaktivitysk
dc.subjectkittovaniesk
dc.subjectvychystávanie materiálusk
dc.subjectstratysk
dc.subjectlogistics concepten
dc.subjectactivitiesen
dc.subjectkitingen
dc.subjectpicking materialen
dc.subjectlossesen
dc.titleNávrh logistické koncepce ve skladovací hale výrobního podniku k zabezpečení činností montážních procesůsk
dc.title.alternativeDesign of a Logistics Concept in the Storage Hall of a ProductionCompany to Ensure the Activities of Assembly Processesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-08cs
dcterms.modified2022-06-15-13:12:14cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid141051en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.09.27 09:38:04en
sync.item.modts2022.09.26 11:02:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMaruša, Rastislavsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Jana Hornungová, Ph.D. - Může si společnost dovolit náklady, které vyvstanou z Vámi navrhovaných doporučení? Jakým způsobem bude společnost financovat návrh? Zodpovězeno. Ing. Martin Mucha, Ph.D. - Vaše změny obnáší tedy rozšíření počtu vozíků a zavedení počítačů, je to tak? Zabýval jste se v průzkumu ve firmě úskalími, popř. riziky, související se zaváděním změn? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrategický rozvoj podnikucs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record