Show simple item record

Design of a Strategy of a Lean Production Process in a Manufacturing Company

dc.contributor.advisorJurová, Mariesk
dc.contributor.authorMachová, Simonask
dc.date.accessioned2022-06-11T07:53:53Z
dc.date.available2022-06-11T07:53:53Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationMACHOVÁ, S. Návrh strategie štíhlého výrobního procesu ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other141150cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205070
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá tvorbou návrhu layoutu vybranej časti výrobného procesu a na dosiahnutie skrátenia času výrobných úloh, ktoré povedú k rozvoji podnikania. Analýza záverečnej práce obsahuje podrobný popis všetkých výrobných činností realizovaných na výrobnej linke, vzťahov medzi pracoviskami a meranie práce. Na základe výsledkov analytickej časti boli predstavené návrhy na dosiahnutie cieľa vrátané nového usporiadania výrobnej linky.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on design of a layout of selected part of the production process in order to achieve time reduction of production tasks that will lead to the development of business. The analythical part of the diploma thesis contains a detailed description of all production activities carried on the production line, the relationships between workplaces and the measurement of work. Based on the results of the analytical part, proposals were made to achieve the goal, including a new layout of the production line.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýrobný processk
dc.subjectusporiadanie výrobysk
dc.subjectmeranie vzdialenostisk
dc.subjectmeranie prácesk
dc.subjectšpagetový diagramsk
dc.subjectmanufactoring processen
dc.subjectproduction layouten
dc.subjectdistance measurementen
dc.subjectwork measurementen
dc.subjectspaghetti diagramen
dc.titleNávrh strategie štíhlého výrobního procesu ve výrobním podnikusk
dc.title.alternativeDesign of a Strategy of a Lean Production Process in a Manufacturing Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-09cs
dcterms.modified2022-06-15-13:12:15cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid141150en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.09.27 09:38:04en
sync.item.modts2022.09.26 11:03:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTesař, Rostislavsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího (prof. Jurová) - zodpovězeno Otázky oponenta (Ing. Tesař)- zodpovězeno Otázky členů komise – Ing. Doubravský, Ph. D. - zodpovězeno ; Ing. Josef Veselý. CSc. - zodpovězeno; Ing. et Ing. Pavel Juřica. Ph. D. - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrategický rozvoj podnikucs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record