Show simple item record

Marketing Strategy for New Start up Project

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorChmelař, Renécs
dc.date.accessioned2022-06-11T07:53:53Z
dc.date.available2022-06-11T07:53:53Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationCHMELAŘ, R. Marketingové strategie pro začínající Start-up projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142245cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205076
dc.description.abstractCílem diplomové práce je navrhnout marketingové strategie pro novou začínající Start-up službu s názvem SportNaDosah. Cílem bude zjistit dle preferencí uživatelů a zákazníků typy strategie, na které se zaměříme v počátku fungování projektu. Vhodně zvolené strategie pomohou ke zvýšení povědomí a také jakým směrem a jakou cestou budeme postupovat a rozvíjet své podnikatelské cíle dále. Správná volba má tudíž pomoct k očekávanému růstu a prosazení se na specifickém trhu.cs
dc.description.abstractThe aim of the Diploma Thesis is to choose marketing strategies for the new Start-up service SportNaDosah. The goal will be to find out users and customers preferences which help to design strategy that we will focus on at that the beginning of the project. Appropriately chosen strategies will help to raise awareness and also in which direction and in what way I will proceed and develop my business goals further. The right choice should help the expected growth and penetration on the specific market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCanvas Metodacs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectStart-upcs
dc.subjectmarketingové strategiecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectCanvas methoden
dc.subjectmarketingen
dc.subjectStart-upen
dc.subjectmarketing strategyen
dc.subjectanalysisen
dc.titleMarketingové strategie pro začínající Start-up projektcs
dc.title.alternativeMarketing Strategy for New Start up Projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-08cs
dcterms.modified2022-06-15-13:11:15cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid142245en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.09.27 09:38:05en
sync.item.modts2022.09.26 10:58:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeUlč, Jakubcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Petr Jalůvka (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - částečně odpovězeno Otázky oponenta - částečně odpovězeno doc. Doskočil: Vysvětlete vztah cílů práce v zadání diplomové práce s uvedenými cíli na s. 14. - odpovězeno s výhradami Ing. Kruntorádová: Jaký je rozdíl u pojmů marketingová strategie a marketingové nástroje? Jaká je marketingová strategie při navrhovaném vstupu na trh? - odpovězno s výhradami Ing. Jalůvka: Je tento projekt v praxi realizovatelný? Jsou v návrhu uvedeny náklady na práci Vaší osoby? - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrategický rozvoj podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record