Now showing items 1-20 of 435

 • Modely silové části regulace vodní turbiny 

  Prudek, Stanislav
  Práce se zabývá modelováním a simulací silové části Přečerpávací vodní elektrárny (PVE), pomocí které je ovládáno otevírání/zavírání rozváděcích lopatek Francisovi reverzní turbíny na PVE Dalešice. Jedná se o polohový ...
 • Úprava parkovacích míst v areálu VUT FSI, Technická 2, Brno 

  Pazdera, Igor
  Diplomová práce se zabývá problematikou parkovacích míst v areálu VUT FSI, Technická 2, Brno.V úvodu jsou vysvětleny způsoby parkování, třídění a orientační rozměry vozidel. Dále jsou vysvětleny základní požadavky na ...
 • Výroba ocelové součásti technologií stříhání 

  Suchomel, Lukáš
  Diplomový projekt vypracovává optimální návrh technologie výroby výstřižku - součásti z ocelového plechu ČSN 11 320.3. Teoretická část popisuje problematiku technologie stříhání a na jejím základě byla navržena výroba ...
 • Mechatronický návrh elektromagnetického vibračního generátoru 

  Jurosz, Pavel
  Tato práce se zabývá úpravou konstrukce generátoru elektrické energie z vibrací, který je jedním ze způsobů řešení problematiky dlouhodobě stabilního zdroje energie pro napájení bezdrátových senzorů. Na základě rešerše ...
 • Využití piezo-materiálu pro získávání elektrické energie z vibrací 

  Hanus, Jiří
  Diplomová práce se zabývá získáváním elektrické energie z vibrací okolního pro-středí pomocí piezoelektrického vibračního generátoru. K modelování piezokeramiky a návrhu mechanické části generátoru byl využit simulační ...
 • Výroba nosného tělesa objemovým tvářením 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia predkládá návrh výroby nosného telesa objemovým tvárením. Kování je provádeno metodou zápustkového kování na klikovém lisu LZK 1000. Ohrev je indukcní a ostrižení ...
 • Návrh automatizovaného pracoviště na ohýbání dílců 

  Hirsch, Michal
  Cílem této diplomové práce je řešení úkolu z průmyslové praxe, jenž spočívá v navržení pracoviště na ohýbání dílců s využitím průmyslových robotů a manipulátorů, zhodnocení a vzájemné porovnání navrhovaných variant, výběr ...
 • Výroba součásti z plastu 

  Michalčák, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 předkládá návrh výroby součásti z plastu z materiálu PP GF30. V rámci literární studie jsou shrnuty poznatky ze zpracování plastů a na jejich základě je zvolena ...
 • Výroba součásti z plastu 

  Ruibar, Jakub
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výrovy součásti z plasu – středič etiket na CD. V literární studii jsou shrnuty základy problematiky ...
 • Optimalizace parametrů plazmového řezání. 

  Vacula, Jakub
  VACULA Jakub: Optimalizace parametrů plazmového řezání. Diplomová práce prezenčního studia magisterského programu – Strojní inženýrství, obor strojírenská technologie. Akademický rok 2008 / 2009. Fakulta strojního inženýrství ...
 • Hnací ústrojí dvouválcového zážehového motoru pro malý osobní automobil 

  Schwarzbier, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na hnací ústrojí dvouválcového zážehového motoru. Porovnáním různých konstrukčních uspořádání se vybere nejvhodnější koncepce, na které se následně provede vyvážení setrvačných sil posuvných ...
 • Optimalizace rozhraní svařovaného zásobníku paliva systému common rail 

  Hurt, Libor
  Tato Diplomová práce je zaměřena do oblasti vstřikovacích systémů pro vznětové motory. Úkolem práce bylo vypracovat nový konstrukční návrh vysokotlakého rozhraní u svařovaného palivového zásobníku Rail, který by snášel ...
 • Studie vlivu vlastností materiálu na simulaci nárazu hlavy chodce na kapotu 

  Coufal, Tomáš
  Práce popisuje souhrn základních testovacích procedur prováděných společností Euro NCAP se zaměřením na zkoušky ochrany chodců dle EEVC WG 17 a soudobých prostředků používaných u osobních automobilů pro ochranu chodců. ...
 • Design vyhlídkového plavidla. 

  Lekeš, Jakub
  Podstatou této práce je nalezení vhodné alternativy k  současnému stavu v oblasti říčních vyhlídkových plavidel. Cílem je pak vytvořit objekt, který cestujícím nabízí adekvátní a atraktivní prostředí, kde by trávili volné ...
 • Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe AIR 

  Šimík, Adam
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby desktopových aplikací pomocí technologie Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime). Tyto aplikace jsou vytvořeny na základě webových technologií, avšak nemají tak omezený přístup k ...
 • Design kabiny speciálního zásahového vozidla 

  Finsterle, Jan
  Návrh kabiny zásahového vozu na základu z výrobní řady T815-7 automobilky Tatra, a.s. ukazuje možnou cestu pro tvarování vozů spadajících do speciálních kategorií. Návrh respektuje současnou produkci automobilky, přitom ...
 • Design vznášedla. 

  Ohlídalová, Michaela
  V diplomové práci se zabývám návrhem vznášedla, spadajícího do kategorie lehkých strojů. Vznášedlo je svou koncepcí určeno pro rekreační, případně výzkumné využití. Interiér kabiny je uzpůsoben pro obsazení 5-člennou ...
 • Údržba malého dopravního letounu s využitím metodiky MSG-3 

  Trefilová, Helena
  Diplomová práce se zabývá problematikou údržby malého dopravního letounu s využitím metodiky MSG-3 a vytvořením jeho údržbového plánu. Zaměřuje se zejména na údržbu systémů a pohonných jednotek. Metodika je aplikována na ...
 • Statistické zhodnocení dat 

  Fadrný, Tomáš
  Diplomová práce hodnotí a vhodně zpracovávaná data z koncové kontroly přístrojů. Přístroje jsou podobných typů tepelných nadproudových relé od firmy ABB. Ke vhodnému statistickému zpracování dat byl použit statistický ...
 • Optimalizace nákupu hutního materiálu 

  Chernykh, Daria
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací procesu nákupu a dělení hutníno materiálu s použitím řešení úlohy o optimálním dělení materiálu, jednou z úloh lineárního programování. Cílem při řešení této úlohy je minimalizace ...