Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh technologie výroby plastové páčky 

    Adamec, Lukáš
    Cílem projektu je navrhnout nejvhodnější technologii pro výrobu zadaného dílce. Projekt obsahuje rešeršní část a část praktickou. Část rešeršní je zaměřena na členění polymerních materiálů a popis technologií vhodných pro ...