Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce peristaltického čerpadla 

    Peslar, Jiří
    Předmětem této práce je konstrukce čerpací jednotky volumetrické infuzní pumpy pro použití v oblasti lékařství. Čerpací jednotka je tvořena lineárním peristaltickým čerpadlem. V práci je řešen mechanický návrh a uspořádání ...
  • Uzavírací mechanismus papírových sáčků 

    Klíma, Pavel
    V diplomové práci je řešen návrh nového ozubení rádlovacích koleček. Tato kolečka slouží pro uzavírání papírových přebalů čajových pytlíků. V práci jsou nejprve porovnány navrhnuté náhradní varianty tvaru ozubení s originálem. ...