Now showing items 1-1 of 1

  • Větrání a teplovzdušné vytápění autoservisu 

    Bašta, Milan
    Diplomová práce se zabývá návrhem větrání a teplovzdušného vytápění autoservisu. V úvodu práce je seznámení s touto problematikou a popis dispozice objektu. Dále je práce věnována výpočtům, z kterých vychází návrh větrání ...