Now showing items 1-6 of 6

 • Energetická bilance bioteplárny 

  Žmolík, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem zapojení bioteplárny kombinující kogenerační jednotku a Rankin-Clausiúv cyklus. V kogenerační jednotce je spalován bioplyn, palivo zaváděné do kotle je dřevěná štěpka. Pomocí upravené kogenerační ...
 • Náhrada základních výměníků v Teplárně Malešice 

  Rybka, Tomáš
  Hlavním úkolem této diplomové práce je navržení dvoucestného výměníku tepla s integrovaným chladičem parovzdušní směsi a porovnání materiálů teplosměnné plochy. Dalším úkolem je pevnostní dimenzování tohoto výměníku a ...
 • Posouzení kotle na odpadní teplo 

  Hradil, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením kotle na odpadní teplo za narážecí pecí. Úvodní část je věnována technickému popisu a parametrům kotle. Nejpodstatnější částí práce je tepelný výpočet kotle, na kterou navazuje ...
 • Přepočet kotle při dílčím výkonu 

  Kříž, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výpočtem parního kotle. Na začátku práce jsou provedeny stechiometrické výpočty.V druhé kapitole je provedena tepelná bilance kotle. V třetí a čtvrté kapitole jsou určeny rozměry ohniště a stanovena ...
 • Přepočet kotle při změně jmenovitých parametrů 

  Haška, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá přepočtem parního kotle. Nejprve navrhnu opatření pro dosažení nových jmenovitých parametrů kotle a teploty odchozích spalin. Následně to ověřím tepelným výpočtem se všemi náležitostmi.
 • Zplyňování biomasy a odpadů s kogenerací pomocí mikrotubíny 

  Kašpar, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kombinované výroby elektřiny a tepla při zplyňování biomasy. Úvodní část je věnována základní problematice přeměny energie z biomasy. Dále je kladen důraz především na zplyňovací ...