Now showing items 1-1 of 1

  • Design of a robotic cell for hydraulic pipes moulding 

    Bartošek, Jindřich
    Předmětem této diplomové práce je návrh robotické buňky pro tvarování hydraulických trubek. Práce obsahuje analýzu technologie tvarování trubek a zdůvodnění potřeby automatizace celého procesu. Z návrhů jednotlivých ...