Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dezintegrační jednotky čistírenských kalů 

    Brtna, Filip
    První část diplomové práce je zaměřena na problematiku produkce kalů z komunálních čistíren odpadních vod a následným nakládáním s tímto kalem. V diplomové práci je popsán kompletně proces čištění odpadních vod. Zejména ...
  • Ztráty v potrubí průtokem směsných substrátů. 

    Vlasák, Bohdan
    Úvodní část této práce je věnována teoretickému popisu, principu a stavbě bioplynových stanic, které vyžadují řešení celé řady rozdílných problémů. Jeden specifický blok těchto problémů je doprava směsných substrátů různých ...