Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza a srovnání časových řad pomocí statistických metod 

  Kopecký, Radek
  Cílem této diplomové práce je především porozumět problematice analýzy časových řad. Metod analýzy časových řad je mnoho, ale cíl této analýzy většinou zůstává stejný. Tím je konstrukce vhodného modelu časové řady a jeho ...
 • Návrh a porovnání klasického a fuzzy regulátoru pro automatické udržení výšky letu 

  Uhlíř, Zdeněk
  Účelem této práce je navrhnout zjednodušené modely klasického a fuzzy regulátoru pro automatické udržení výšky letu a porovnat jejich vlastnosti. Cílem je vyšetřit, zda fuzzy regulátor neprojeví lepší chování než klasický. ...
 • Probit analýza a její teoretické vlastnosti 

  Bojanovská, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na teoretický popis a použití probit analýzy, která spadá do analýzy přežití. Práce ukazuje různé probit modely, jejich rozdíly a vhodnost použití na analyzovaných datech. Použitá data patří do ...
 • Speciální difraktivní prvky - využití fraktálů 

  Kala, Miroslav
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití fraktálů v difraktivních optických prvcích. Jsou zde zkoumány vlastnosti difrakčních obrazců, které přísluší jak různým fraktálům, tak i některým jednodušším nefraktálním strukturám. ...