Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení koroze u vybraných typů hořčíkových slitin 

    Pořický, Vladislav
    Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení korozní odolnosti slitiny hořčíku typu AZ91 v prostředí solné mlhy pomocí zkoušek provedených v kondenzační komoře. Ke zkouškám byly použity vzorky hořčíkové slitiny ...