Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce peristaltického čerpadla 

    Peslar, Jiří
    Předmětem této práce je konstrukce čerpací jednotky volumetrické infuzní pumpy pro použití v oblasti lékařství. Čerpací jednotka je tvořena lineárním peristaltickým čerpadlem. V práci je řešen mechanický návrh a uspořádání ...
  • Pevnostní analýza protézy dolní končetiny 

    Omasta, Milan
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu transtibiální protézy dolní končetiny. Informace o reálném zatížení a geometrické konfiguraci jsou získány na základě provedené analýzy chůze pacienta s protézou, ...