Now showing items 1-1 of 1

  • Kabina osobního výtahu OTI 630/0,63 

    Střecha, Ladislav
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kabiny trakčního invalidního výtahu OTI 630/0,63. Dále pak montážním postupem kabiny, výpočtem rámu podlahy metodou konečných prvků v programu I-DEAS a tvorbou výkresů.