Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace energetického hospodářství galvanovny 

    Pavlíček, Lukáš
    Hlavním tématem této diplomové práce je optimalizovat energetické hospodářství galvanovny. Cílem je navrhnout vhodná řešení pro snížení tepelných ztrát a využít odpadního tepla spalin jdoucích z parních vyvíječů. V první ...