Now showing items 1-1 of 1

  • Metoda bootstrap a její aplikace 

    Pavlíčková, Lucie
    Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro určení přesnosti odhadu, tvorbu konfidenčních intervalů a testování statistických hypotéz. Dále je předložena metoda odhadu diskrétního rozdělení pravděpodobnosti ...