Now showing items 1-3 of 3

 • Bezpečnost technických systémů 

  Jiříček, Petr
  Práce je zaměřena na bezpečnost technických systémů a celá může být rozdělena na dva hlavní tematické celky. V prvním teoretickém celku je věnována pozornost aspektům, které ovlivňují bezpečnost technických systémů během ...
 • Bezpečnost technických syst¨¦mů 

  Rotnágl, Pavel
  Tato diplomov¨˘ pr¨˘ce se zabýv¨˘ technickými syst¨¦my, jejich bezpečnost¨Ş a dalš¨Şmi požadavky na jejich jakost. Shrnut¨¦ poznatky o zm¨Şn¨§ných t¨¦matech jsou aplikov¨˘ny na konkr¨¦tn¨Ş oblast strojů ¨C na vysokonap¨§ťov¨¦ ...
 • Spolehlivost technických systémů 

  Pařil, Radek
  Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor diagnostikovatelnosti a spolehlivosti elektrických strojů točivých z průmyslové energetické praxe. Jsou zde rozebrány diagnostické metody, které se využívají v praxi. ...