Now showing items 1-1 of 1

  • Model měření výšky hladiny 

    Pavliš, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá v teoretické části popsáním a vysvětlením principů a možností, jak měřit výšku hladiny. Jsou zde objasněny jednotlivé druhy a typy snímačů k měření výšky hladiny. Dále je popsán software a ...