Now showing items 1-20 of 438

 • Adaptivní ekvalizace histogramu digitálních obrazů 

  Kvapil, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na metodu ekvalizace histogramu a její rozšíření o adaptivní okolí. Práce obsahuje popis základních pojmů, na kterých je metoda ekvalizace a adaptivní ekvalizace postavena. Dále se zabývá ...
 • Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Špičák, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V první části jsou popsány obnovitelné zdroje využívané v ČR. V druhé kapitole je seznámení s principy akumulace elektrické ...
 • Algoritmus automatického výběru vhodného typu zařízení z databáze výměníků tepla 

  Havlů, Michal
  Diplomová práce se zabývá tvorbou výběrového algoritmu databáze výměníků tepla určených pro výběr vhodného typu výměníku pro danou aplikaci a sestavením tabulek priorit popisujících vhodnost jejich použití. Daná databáze ...
 • Alternativní pohon automobilů 

  Novosád, Jan
  V této práci je zpracován přehled perspektivních alternativních pohonů silničních vozidel. U jednotlivých pohonů jsou uvedeny a okomentovány jejich základní charakteristiky, výhody a nevýhody a problémy spojené s jejich ...
 • Analýza a srovnání časových řad pomocí statistických metod 

  Kopecký, Radek
  Cílem této diplomové práce je především porozumět problematice analýzy časových řad. Metod analýzy časových řad je mnoho, ale cíl této analýzy většinou zůstává stejný. Tím je konstrukce vhodného modelu časové řady a jeho ...
 • Analýza aerodynamiky vozidla Formule Student 

  Koňařík, Josef
  Cílem diplomové práce je navržení karoserie vzhledem k stávajícímu modelu v prostředí 3D software ProEngineer a vzhledem současným pravidlům soutěže Formule Student. Následně bude vytvořen model pro účely CFD výpočtového ...
 • Analýza náhradních zdrojových hlasů po laryngektomii (po odstranění hlasivek) 

  Gilániová, Tereza
  Po odstranění hlasivek je nutno dodat pacientům náhradní zdrojový hlas. Práce se zabývá vlastnostmi náhradních zdrojových hlasů umělých hlasivek, jejichž základem je princip bubliny tlakového vzduchu.
 • Analýza nesrovnalostí malé vodní elektrárny Beneš. 

  Kuchař, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá malou vodní elektrárnou Beneš. První část práce hledá příčiny nízké účinnosti této elektrárny. Druhá část obsahuje návrhy konstrukčních změn sloužících ke zvýšení účinnosti – zejména návrh ...
 • Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice 

  Kupčík, Roman
  Diplomová práce „Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice“ se zabývá řešením sníženého výkonu malé vodní elektrárny u města Vratimov na řece Ostravici. Elektrárna je osazena přímoproudou Kaplanovou turbínou RA – 3,5 – 0 1000 o ...
 • Analýza proudění spalin v okolí výfukového ventilu spalovacího motoru s využitím CFD 

  Šesták, Josef
  Následující diplomová práce pojednává o výpočtovém modelování proudění v okolí výfukového ventilu spalovacího motoru prostřednictvím počítačové dynamiky tekutin. Tento přístup je z hlediska současného stavu problematiky ...
 • Analýza rizik manipulace s materiálem 

  Kašparová, Iva
  V současné době, kdy se zamezuje plýtvání, vyžaduje se neustálé zlepšování a krize je jedno z nejpoužívanějších slov, je analyzování procesů vhodná cesta ke zjištění „slabých“ míst ve firmách. Pokud analýza takové místo ...
 • Analýza řízení přiblížení a přistání letadel podle GNSS 

  Sychra, Stanislav
  Obsahem předložené diplomové práce je popis současného způsobu přiblížení na přistání pomocí systému ILS na letišti Brno Tuřany. Následně jsou zpracovány meteorologické a provozní informace dané lokality. Na základě jejich ...
 • Analýza silového zatížení řezného nástroje při pětiosém frézování 

  Dvořáček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na frézování stopkovými řeznými nástroji s půlkruhovými čelními břity. Obsahem úvodní části práce je charakteristika stopkových řezných nástrojů. V následující části je uvedeno rozdělení těchto ...
 • Analýza šíření trhlin v železničním kole za provozních podmínek 

  Navrátil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá určením směru šíření primární trhliny v kole kolejového vozidla za provozních podmínek. Cílem práce byla napjatostně#deformační analýza s využitím lomové mechaniky k posouzení chování primární ...
 • Analýza tepelných procesů metodou tepelných sítí 

  Pavlů, Jiří
  Cílem této práce je vytvoření algoritmu pro řešení ustáleného stavu tepelných procesů, algoritmu pro řešení přechodového stavu tepelných procesů a algoritmus pro řešení ventilačních sítí. Současně mají výsledné aplikace ...
 • Analýza tvarů a frekvencí módů vzduchu uzavřeného v kabině automobilu 

  Vokoun, Petr
  V analýze tvarů a frekvencí módu vzduchu uzavřeného v kabině automobilu budeme sledovat podstatu měřených veličin, u jednoduchém vnitřního prostoru popíšeme rozdílnost analytického a MKP řešení. Dále vypočteme frekvence a ...
 • Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery 

  Kubela, Petr
  V reálném životě často vyžadujeme sledování velmi rychlých dějů, které nejsou lidským okem pozorovatelné. Práce se zabývá možnostmi vysokorychlostních digitálních kamer, oblastí jejich aplikace v průmyslu a popisem mechanismu ...
 • Analýza vlivu parametrů procesu broušení na integritu obrobené plochy se zaměřením na zbytková napětí 

  Dömény, Tibor
  Broušení je často zařazen jako poslední operace ve výrobním postupu, přičemž jeho úkolem je zajistit požadovanou integritu obrobené plochy. Vznik zbytkových napětí po broušení značně ovlivňuje únavové vlastnosti povrchu ...
 • Analýza vlivu procesu ochlazování na kvalitu proteického gelu 

  Semotam, Zbyněk
  Diplomová práce pojednává o možnostech řízení procesu ochlazování pro redukování ztráty materiálu z proteinového gelu a hledá možnosti řízení textury konečného stavu proteinového gelu vlivem ochlazovacího procesu. Tato ...
 • Analýza výkonnosti vstupní kontroly 

  Klečková, Eva
  Úkolem této diplomové práce je tvorba uceleného přehledu o kvalitě dodávaného materiálu, který má významný dopad na strukturu vstupní kontroly. K získání požadovaných informací byla využita reklamační databáze společnosti, ...