Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement

dc.contributor.advisorFojtů, Kateřinacs
dc.contributor.authorSivolobová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2022-06-13T22:53:03Z
dc.date.available2022-06-14cs
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSIVOLOBOVÁ, K. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119662cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205177
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti BKR ČR, s. r. o. za období 2013-2017 včetně. V teoretické části budou uvedeny veškeré teoretické poznatky, vzorce a další nástroje potřebné pro zpracování analýzy. V praktické části bude představena společnost a provede se samotná finanční analýza. Následuje souhrnné zhodnocení finanční situace vybrané společnosti a případné návrhy na její zlepšení.cs
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is financial analysis of the company BKR ČR, s. r. o., For the period 2013-2017 inclusive. In the theoretical part, definitions, formulas and other tools needed for compile analysis will be presented. In the practical part, the company will be presented and the financial analysis will be carried out. Then will summarize the financial situation of the selected company and possible suggestions for its improvement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subject7S analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectrentabilityen
dc.subject7S analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.subjecthorizontal and vertical analysisen
dc.titleHodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-14cs
dcterms.modified2019-06-18-08:03:23cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119662en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.09.09 08:56:26en
sync.item.modts2023.09.09 08:15:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJulinková, Petracs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defencenebyly otázky vedoucího ani oponenta otázky: dr. Mihalisko - Návrh snížení zásob o 200 mil. Kč . Je to reálné? Celková obrátkovost, jak bude hodnocena v rámci oboru? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record