Now showing items 1-20 of 410

 • Systémy pasivní bezpečnosti vozidel 

  Jelínek, Adam
  Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá detailním popisem prvků pasivní bezpečnosti moderních vozidel a charakterizací vývoje těchto prvků vzhledem k elektromobilitě a autonomním vozidlům. Detailní konstrukční i materiálový ...
 • Jednokrokové numerické metody pro řešení zpožděných diferenciálních rovnic 

  Štěpán, Samuel
  Bakalářská práce se zabývá formulací a vlastnostmi jednokrokových numerických metod pro počáteční problémy diferenciálních rovnic s konstantním zpožděním. Zejména jsou v této souvislosti diskutovány spojité Rungeovy-Kuttovy ...
 • Kvalitativní vlastnosti systémů s neceločíselnými členy v teorii řízení 

  Malárik, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou lineárnych sústav zlomkových diferenciálnych rovníc s oneskoreným a neoneskoreným členom. V práci je tiež uvedená základná teória zlomkového kalkulu. Samotná analýza sústav je ...
 • Konstrukce řízení vozidel 

  Barančoková, Zoja
  Táto bakalárska práca sa primárne zaoberá konštrukciou riadenia vozidiel, nakoľko sa jedná o jeden z najdôležitejších prvkov celého vozidla. Riadenie musí spĺňať určité bezpečnostné požiadavky a v dnešnej dobe je už ...
 • Analýza některých únikových a pronásledovacích strategií 

  Barusová, Ema
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných problémov z oblasti úniku a prenasledovania. Dôraz pritom kladie na zostavenie matematického modelu týchto problémov a ich následnú analýzu, ktorá spravidla vedie k ...
 • Konstrukce celoodpružených kol 

  Trnčík, Tino
  Bakalárska práca je zameraná na rešerš a porovnanie súčasne používaných koncepcií zavesení zadnej stavby bicykla. Aby sme však mohli rozdeliť a porovnať jednotlivé koncepcie, musíme najskôr pochopiť, ktoré faktory ovplyvňujú ...
 • Konstrukční specifika palubních letadel 

  Vavrinec, Lukáš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť konštrukčné špecifiká a prevádzkové odlišnosti palubných lietadiel, vyhotoviť rešerš o typických a špecifických prvkoch palubných lietadiel a porovnanie ekvivalentných konštrukčných ...
 • Konstrukce brzdových systémů nákladních vozidel 

  Horáček, Jonáš
  Brzdová zařízení nákladních vozidel a rozbor jejích komponent z hlediska konstrukce a vzájemné spolupráce jsou tématem této bakalářské práce. Věnuje se stručnému vymezení pojmu „brzdy“ a rozděluje je dle různých kritérií. ...
 • Návrh mobilního stojanu pro zavěšení elektrodynamického budiče pro zkoušky aeroelastických jevů v letectví 

  Vojáček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního stojanu pro provádění rezonančních zkoušek v letectví potřebných pro zhodnocení odolnosti letounů proti flutteru. Začátek práce pojednává o teoretických základech aeroelasticity ...
 • Zápustkové kování příruby 

  Bednář, Jaroslav
  Cílem projektu vypracovaného v rámci bakalářského studia oboru ústavu strojírenské technologie je návrh výroby výkovku příruby zápustkovým kováním z legované konstrukční oceli 14 220 (1. 7131). Velikost výroby 100 000 ks ...
 • Návrh tlakové nádoby z plastu 

  Rackovský, Daniel Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom tlakovej nádoby z plastu. Úvodná časť práce obsahuje teoretické poznatky týkajúce sa plastových materiálov. Ďalšiu časť tvorí výber materiálov vhodných pre konštrukciu tlakovej ...
 • Návrh robotizovaného pracoviště 

  Jaša, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh robotizovaného pracoviště. V počáteční fázi jsou definovány vstupní požadavky pracoviště, podle kterých je nutno výsledný návrh zpracovat. Dále v textu je obsažena rešerše na téma ...
 • OPC UA klient v jazyku Python 

  Zmrzlý, Jan
  OPC UA (Unified Architecture) je moderní průmyslový komunikačním standard. Jedná se o očekávanou evoluci navazující na úspěšný protokol OPC Classic. V dnešní době převážná část zařízení disponujících touto technologií je ...
 • Automatizace pracoviště bodového svařování 

  Chlup, Adam
  Bakalářská práce vypracovaná ve spolupráci s firmou Norma Czech s.r.o. se zabývá návrhem a realizací automatizovaného pracoviště bodového svařování. V první části bakalářské práce jsou popsány současné informace a poznatky ...
 • Aerodynamické vlastnosti různých specifikací předních křídel závodních vozů formule 

  Šulík, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zameriava na aerodynamické vlastnosti predných krídel na závodných vozoch Formule 1. V prvej kapitole sú rozobraté základné aerodynamické princípy tekutín a plynov. V druhej kapitole je rozobraný ...
 • Vliv vodíku na vlastnosti materiálů a vrstev 

  Ballayová, Kristýna
  Hlavním tématem této bakalářské práce jsou vlivy vodíku na vlastnosti materiálů a vrstev. Problematika vodíku a jeho vlivu na používané materiály je s postupujícím časem stále aktuálnější téma. Pro pochopení přímých účinků ...
 • Výroba segmentu polohovacího systému sedadla 

  Horák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh technologie výroby segmentu polohovacího systému sedadla z ocelového plechu ČSN 11 373 o tloušťce 2 mm. Vzhledem k předpokládanému výrobnímu množství 200 000 kusů ročně, požadované ...
 • Výroba části těla RC vrtulníku 

  Kománek, Michal
  Práce se zabývá návrhem výroby části těla RC vrtulníku vyrobeného z hliníkového plechu o tloušťce 1 mm. Stanovená série je 200 000 kusů za rok. Po průzkumu vhodných metod produkce byla zvolena technologie postupové stříhání ...
 • Výroba nástěnného držáku 

  Fridrich, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá vhodným návrhem technologie výroby pro nástěnný držák, který bude sloužit jako polohovací systém reproduktoru. Součást je vyrobena z nelegované konstrukční oceli S 235JR o tloušťce 3 mm. Výrobní ...
 • Návrh výroby půlspojky proudnice 

  Ostřížek, Jan
  Práce se zabývá návrhem výroby půlspojky proudnice ze slitiny hliníku AlMg1Si1Mn. V úvodu práce je provedena analýza možných způsobů výroby, ze které je nejvhodnější metoda zápustkového kování. Na základě zhodnocení ...