Now showing items 1-20 of 477

 • Modulová řada dílenských mobilních portálových jeřábů 

  Novák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem modulové řady dílenských mobilních portálových jeřábů s nosností od 500 kg do 3200 kg. Úvod práce se zabývá rešerší, ve které je nejprve dílenský mobilní portálový jeřáb zařazen do ...
 • Bezkontaktní měření rozměrů determinačních šupin 

  Šemora, Petr
  Tato práce se zabývá bezkontaktním měřením rozměrů análního štítku ještěrky obecné. V práci jsou nejprve stručně shrnuty techniky využívané k měření rozměrů objektů a techniky využívané k segmentaci obrazu. Následně práce ...
 • Výroba dílce kabelového dna rozváděče 

  Radnický, František
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vhodné technologie pro výrobu dílce kabelového dna rozváděče vysokého napětí, který je vyráběn z hliníku EN AW-1050A. Jako polotovar je zvolen svitek plechu o tloušťce 2 mm. Výrobní ...
 • Výroba, optimalizace a in-situ charakterizace teplotně laditelných nanostruktur oxidu vanadičitého 

  Krpenský, Jan
  Oxid vanadičitý (VO2) přilákal v posledních desetiletích zvýšenou pozornost kvůli svému fázovému přechodu kov-izolant na teplotě okolo 68 °C. Tento fázový přechod je provázen změnou krystalové mříže z monoklinické ...
 • Analýza materiálového toku dopravníkové linky 

  Králíček, Filip
  Tématem této diplomové práce je dopravníková IP linka. Práce obsahuje rozbor jednotlivých pohybů skidů v lince, včetně vypracování matic experimentů a jejich ověření v programu TECNOMATIX PLANT Simulation.
 • Koncepce montážního přípravku pro montáž LED modulu světlometů 

  Žlebek, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout koncept univerzálního přípravku pro montáž LED modulu světlometu. Úvodní část práce se věnuje jednotlivým komponentům světlometu, jako jsou například plošné spoje, chladiče, optické ...
 • Jednonápravový návěs 5t za traktor 

  Christov, Rosen
  Diplomová práce se zabývá rešerší obdobných návěsů hmotnostní kategorie a rešerší legislativních předpisů pro provoz po pozemních komunikacích, pro danou kategorii přípojného vozidla. Dále obsahuje návrh konstrukce návěsu ...
 • Simulace prototypu rýhovacího zařízení 

  Polák, Václav
  Cílem této diplomové práce bylo provedení simulace a pevnostního výpočtu prototypu přídavného rýhovacího zařízení. Nejprve byl proveden rozbor prototypu a byly zjištěny silové a momentové účinky. K vytvoření simulace byl ...
 • Konstrukce aktivního bezpečnostního systému LIDAR pro detekci podzvukových střel 

  Gedeon, Sebastián
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom aktívneho bezpečnostného systému LiDAR s dôrazom kladeným na rešerš fungovania týchto systémov a komponent, z ktorých sa systém skladá. Špecifikuje základné optomechanické parametre, ...
 • Plán na rozšíření zákaznické základny a výroby vybraného podniku 

  Jedovnický, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie pro firmu J – VST s.r.o. a jejím zavedení do praxe. Firma J-VST se specializuje na výrobu dílů technologií objemového tváření za studena. V první části diplomové ...
 • Analýza trubkovnic na základě norem a MKP 

  Horniak, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na pevnostní výpočet trubkovnice trubkového výměníku s pevnými trubkovnicemi. Trubkovnice uvažovaná ve výpočtu je integrální s pláštěm i komorou. První část práce pojednává o problematice ...
 • Design bezobslužného robotického skladového systému 

  Vančíková, Kristína
  Náplňou diplomovej práce je design bezobslužného robotického skladového systému pozostávajúceho z dvojice kooperujúcich zariadení. Cieľom práce je návrh riešenia umožňujúceho manipuláciu s nákladom v podobe balíku a jeho ...
 • Design oftalmologického excimerového laseru 

  Monsportová, Kateřina
  Tématem této diplomové práce je design oftalmologického excimerového laseru. Mezi hlavní cíle patří návrh inovativního medicínského přístroje se speciálním důrazem na ergonomii pracovního prostředí lékaře a optometristy s ...
 • Detekce buněk ve snímcích zachycených pomocí mikroskopie 

  Hubálek, Michal
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit aplikaci automaticky detekující zdravé buňky kardiomyocytů ze snímků zachycených konfokálním mikroskopem. Práce vznikla na základě konkrétních potřeb výzkumníků ze Slovenské akademie ...
 • Návrh dílenské CNC frézky pro obrábění dřeva 

  Drda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem CNC frézky. Práce obsahuje rešerši strojů dostupných na trhu a rešerši komponent vhodných ke stavbě frézky. V další části byl proveden výpočet motorů, kuličkových šroubů a lineárních vedení. ...
 • Stabilizace vzájemné polohy předmětové roviny a pozorovaného předmětu v holografickém mikroskopu 

  Ha Trinh, Hung Son
  Koherencí řízený holografický mikroskop (CCHM) umožňuje studium nativních biologických vzorků v reálném čase. Při dlouhodobých pozorováních ovšem dochází k rozostřování sledovaných objektů. Tento nežádoucí jev je pravděpodobně ...
 • Distribuční problémy a jejich modifikace 

  Kučerová, Anna
  Tato práce popisuje různé modifikace distribučních problémů. Zabývá se jejich modely, řešením a příslušnou náročností. Pro vybrané modely je navržen skript řešení v GAMS
 • Bezpečnost aplikace MCUXpresso Web 

  Mittaš, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá testovaním bezpečnosti aplikácie MCUXpresso Web SDK Builder pomocou techník a nástrojov etického hackovania. Na začiatku práce je stručne spomenutá história etického hackovania a štruktúra webových ...
 • Softwarová podpora tvorby rozvrhů 

  Macků, Veronika
  Cílem této práce je analyzovat současné přístupy vytváření rozvrhů na VUT a jiných vysokých školách a následně vytvořit software pro poloautomatickou tvorbu rozvrhů. První část představuje úvod do problému rozvrhování na ...
 • Návrh technologické linky pro zpracování odpadního materiálu z výroby autoklávového pórobetonu 

  Bajzík, Martin
  Diplomová práca je zameraná na návrh technologickej linky pre spracovanie odpadného materiálu z výroby autoklávovaného pórobetónu. V úvodnej časti práce je opísaná aktuálna situácia s odpadným pórobetónom, jeho bližšia ...