Now showing items 1-20 of 477

 • Absorpční chladicí zařízení 

  Najbrtová, Zuzana
  Diplomová práce na téma Absorpční chladicí zařízení se věnuje dimenzaci pracovních bodů absorpčního chladicího cyklu. Práce vychází z požadovaných reálných parametrů zařízení jako je chladicí výkon, teplota chlazené látky ...
 • Adaptivní tlumení nákladních vozidel 

  Neuman, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem výpočetního modelu nákladního vozidla a řídicím algoritmem tlumení zadní nápravy. Tyto dvě části jsou propojeny do uzavřené smyčky. Společně vytvářejí systém adaptivního tlumení. ...
 • Akreditační audit ve zkušební laboratoři dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

  Kallerová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou komplexního návrhu interního auditu ve zkušební laboratoři pro potřeby české firmy zabývající se výrobou čistících prostředků. Cíle práce spočívaly v popisu současného stavu ve vybrané ...
 • Aktivní řízení proudění při obtékání válce 

  Kukrle, Daniel
  Diplomová práce se zabývá aktivním řízením proudění. V první části popisuje odtržení mezní vrstvy a vznik Kármánových vírů. Také vysvětluje, proč je potřeba řídit proudění a rozděluje metody řízení do základních kategorií. ...
 • Akumulace elektrické energie pomocí technologií Power to gas 

  Bartlíková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá akumulací elektrické energie pomocí technologie power to gas (P2G). Práce je rozdělena na dvě části. V první části je popsán celý systém od výroby elektrické energie, přes vodu až po výrobu ...
 • Analýza a programování trochoidních interpolací na CNC stroji 

  Jílková, Ingrid
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a programováním trochoidního frézování, ověřeného pomocí interpolací na CNC stroji. Teoretická část se zabývá rešerší o dynamickém frézování, zejména o trochoidním. Je zaměřena na ...
 • Analýza dokončovacích metod obrábění 

  Urban, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dokončovacích metod obrábění. V práci jsou popsány technologie broušení, honování, lapování, leštění, omílání a superfinišování. Dále je rozebrána zbytková napjatost povrchu po metodě ...
 • Analýza konstrukce turbínové skříně z hlediska úniku tepla 

  Diakov, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením použitelnosti topologické optimalizace programu Ansys Workbench v kombinaci s termo-mechanickou únavou a nelineárním modelem materiálu turbínové skříně. V první části práce je ...
 • Analýza logistických zobrazení 

  Adeleke, Joshua Owolabi
  Logistická mapa souvisí s diskrétní logistickou rovnicí. Na rozdíl od svého kontinuálního protějšku vykazuje logistická diferenční rovnice velmi komplikovanou dynamiku včetně chaotiky chování. Tato práce tak zkoumala ...
 • Analýza materiálového toku dopravníkové linky 

  Králíček, Filip
  Tématem této diplomové práce je dopravníková IP linka. Práce obsahuje rozbor jednotlivých pohybů skidů v lince, včetně vypracování matic experimentů a jejich ověření v programu TECNOMATIX PLANT Simulation.
 • Analýza odezvy laboratorního modelu kolejiště 

  Heteš, Marek
  Z hľadiska bezpečnosti je potrebné udržiavať železničné dráhy v dobrej kondícii. Včasná a presná detekcia porúch dokáže pri údržbe ušetriť čas aj peniaze. Táto práca sa zaoberá simuláciou prejazdu vlaku na laboratórnom ...
 • Analýza rizik digitalizace výroby v průmyslovém podniku 

  Vínovský, Jan
  Průmysl 4.0 (Industry 4.0) je v současné době známý taktéž pod pojmem „čtvrtá průmyslová revoluce“ nebo „digitalizace průmyslové výroby“. Stejně jako další průmyslové revoluce, ke kterým během lidského vývoje již došlo, ...
 • Analýza řezných zkoušek užitných vlastností osových nástrojů 

  Fasora, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá řeznými zkouškami užitých vlastností inovativního šroubového vrtáku z rychlořezné oceli. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor jednotlivých vlivů na proces vrtání, důraz je kladen na ...
 • Analýza technologie pro kontrolu těsnosti vyráběných výměníků tepla se zaměřením na zvýšení její spolehlivosti 

  Grúz, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou technologie kontroly těsnosti tepelných výměníků ve vybrané průmyslové společnosti, na jejímž základě jsou následně identifikovány, vyselektovány a vytvořeny konkrétní zlepšovací ...
 • Analýza trubkovnic na základě norem a MKP 

  Horniak, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na pevnostní výpočet trubkovnice trubkového výměníku s pevnými trubkovnicemi. Trubkovnice uvažovaná ve výpočtu je integrální s pláštěm i komorou. První část práce pojednává o problematice ...
 • Analýza ventilačního účinku radiálních kanálů v rotoru elektrických strojů 

  Kratochvílová, Hana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá stanovením ventilačního účinku radiálního kanálu rotoru elektrického stroje pomocí simulačního programu Ansys CFX. Úvodní kapitoly práce jsou věnovány základní terminologii z oblasti ...
 • Analýza vibrací interiéru jedoucího vlaku 

  Železník, Gabriel
  V této diplomové práci je sestaven multi-body systém, simulující jízdu vlaku po železniční trati. Model je zaměřen na vznik vibrací v případě defektních stavů. Předmětem práce je zkoumání vlivu vibrací v interiéru kolejového ...
 • Analýza vlivu výrobní technologie na užitné vlastnosti části redukčního ventilu 

  Novotný, Michal
  Předkládaná práce je zaměřena na porovnání aktuálně užívané technologie výroby redukčních rezistorů, tedy elektroerozivní obrábění v kombinaci s pájením na jedné straně a využití vhodné aditivní technologie na straně druhé. ...
 • Analýza využitelnosti redukčně-chladící stanice páry na principu vírové trubice 

  Vintr, Lukáš
  Cílem práce bylo popsat problematiku redukčně-chladící stanice, vírové trubice, okomentovat její současné využití a následně navrhnout klasickou redukčně chladící stanici jako první případ. V druhé praktické části šlo o ...
 • Analýza využití metody přenosových matic pro mechanický výpočet rotoru elektrických strojů s uvážením magnetického tahu 

  Tobiáš, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním rotorových soustav pomocí numerické metody přenosových matic. Tato metoda je pro svou časovou efektivitu vhodná pro výpočty ohýbaných nosníků a analýzu výsledného průhybu a ...