Show simple item record

Study of surface water quality in the Ivančice area

dc.contributor.advisorKomendová, Renatacs
dc.contributor.authorJonášová, Simonacs
dc.date.accessioned2022-06-14T07:54:12Z
dc.date.available2022-06-14T07:54:12Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationJONÁŠOVÁ, S. Studium kvality povrchových vod v oblasti Ivančic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other138358cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205183
dc.description.abstractNa čtyřech odběrových místech na řece Jihlavě byly stanovovány vybrané fyzikálně-chemické ukazatele. S využitím UV-VIS spektrofotometrie byly stanovovány anorganické formy dusíku, chloridy, celkový fosfor a CHSKCr. Zřeďovací metodou byla stanovena BSK5. Plamenovou emisní fotometrií byly stanovovány ionty Na+, K+ a Ca2+, jejichž koncentrace byly v rozsahu 5,75–108 mgl1. Vybrané kovy (Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Fe, Mn) byly ve vodách stanovovány metodou ET-AAS a v sedimentech po jejich rozkladu metodou FAAS. Koncentrace Cr, Cu, Pb a Ni ve vodách byly v rozsahu 0,05–2,84 gl1. Koncentrace kovů v sedimentech se pohybovaly v rozmezí 0,02–293 mgkg1, kde byly stanoveny nadlimitní koncentrace niklu. Výskyt železa a manganu je dán geologickým podložím. U ostatních prvků se předpokládá antropogenní původ. Z naměřených dat je patrné, že kvalita vody v této lokalitě je mírně proměnlivá a je klasifikována čtvrtou až pátou třídou, tedy jako velmi znečištěná voda.cs
dc.description.abstractSelected physical and chemical water quality parameters were measured at four sampling localities on the Jihlava River. Using UV-VIS spectrophotometry, inorganic forms of nitrogen, chlorides, total phosphorus and CODCr were determined. BOD5 was determined by the dilution method. Na+, K+ and Ca2+ ions, whose concentrations ranged from 5,75–108 mgl 1, were measured by flame emission photometry. Selected metals (Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, Fe, Mn) were determined in water by the ET-AAS method. Decomposed sediments were determined by the FAAS method. Concentrations of Cr, Cu, Pb and Ni in water were in the range of 0,05–2,84 gl1. Metal concentrations in sediments ranged from 0,02–293 mgkg1, where nickel concentrations were above the limit. The occurrence of iron and manganese is due to the geological subsoil. For the other elements, anthropogenic source is assumed. From the measured data, the water quality is slightly variable in this locality and is classified as fourth or fifth class, i.e. as highly polluted water.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpovrchová vodacs
dc.subjectkvalita vodycs
dc.subjectJihlavacs
dc.subjectAAScs
dc.subjectOEScs
dc.subjectUV-VIS spektrofotometriecs
dc.subjectrizikové prvkycs
dc.subjectsurface wateren
dc.subjectwater qualityen
dc.subjectJihlavaen
dc.subjectAASen
dc.subjectOESen
dc.subjectUV-VIS spectrophotometryen
dc.subjectrisk elementen
dc.titleStudium kvality povrchových vod v oblasti Ivančiccs
dc.title.alternativeStudy of surface water quality in the Ivančice areaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-13-19:34:25cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid138358en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.14 09:54:11en
sync.item.modts2022.06.14 08:14:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŘezáčová, Veronikacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka v prezentaci přehledně shrnula klíčové výsledky své bakalářské práce. Následně byly přečteny posudky vedoucí a oponentky. Studentka odpověděla na otázky položené oponentkou, která byla s odpověďmi spokojená. V další diskuzi předvedla vysokou zainteresovanost a přehled ve sledované problematice. Poznámky a otázky z diskuze: prof. Adamec: Kvantifikace zdrojů by mohla být více konkrétní. prof. Kučerík: Budete nějak dále nakládat se svými zjištěnými výsledky? doc. Zlámalová Gargošová: Co Vás vedlo k výběru tématu práce? Ing. Mergl: Jaké by mohly být další zdroje fosforu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record