Show simple item record

Design of dressing spindle

dc.contributor.advisorPavlík, Jancs
dc.contributor.authorŠrámek, Martincs
dc.date.accessioned2022-06-14T07:54:24Z
dc.date.available2022-06-14T07:54:24Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationŠRÁMEK, M. Návrh orovnávacího vřetene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other137211cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205195
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem orovnávacího vřetene pro bezhrotou brusku. Obsahuje stručný popis technologie orovnávání a také specifické požadavky při orovnávání kotoučů bezhrotých brusek. Jsou vypracovány tři varianty vřetene a pomocí multikriteriální metody vybrána finální varianta, která je konstrukčně zpracována včetně všech nezbytných výpočtů. Součástí práce je také 3D model a výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of a dressing spindle for a centerless grinding machine. It contains a brief description of dressing technology and also the specific requirements for grinding wheel dressing of centerless grinders. Three variants of the spindle are developed and the final variant is selected using a multi-criteria method, which is structurally processed including all necessary calculations. The work also includes a 3D model and drawing documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrovnávací vřetenocs
dc.subjectCNC tvarové orovnánícs
dc.subjectnosič orovnávacího zařízenícs
dc.subjectbezhrotá bruskacs
dc.subjectDressing spindleen
dc.subjectCNC profile dressingen
dc.subjectdressing carrieren
dc.subjectcenterless grinderen
dc.titleNávrh orovnávacího vřetenecs
dc.title.alternativeDesign of dressing spindleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-13-13:36:59cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid137211en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.14 09:54:24en
sync.item.modts2022.06.14 08:14:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMarek, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v rámci prezentace představil současný stav poznání z oblasti orovnávacích vřeten. Na teoretický úvod navázal představením 3 konceptuálních variant a detailním popisem multikriteriální analýzy. Vybraný koncept byl v další části představen na 3D vizualizaci. V závěru byly shrnuty dosažené výsledky vytvořeného konstrukčního řešení. Na otázku oponenta:“ Máte předepsány přísné (zcela oprávěně) geometrické tolerance např. rovinnost 0,008 mm, válcovitost 0,001 mm atd. Na jakých strojích byste vaše díly vyráběl?“ se student odkázal na spolupráci s firmou Strojmotiv během vypracování bakalářské práce. Vybral konkrétní stroj, kterým daná firma disponuje. Na otázku:“ Jak budete vyrábět na výkrese č. BP-DS-02-00 (TUBUS), průměr 70 mm o šířce 5 pro chlazení vzduchem? Je to 67 mm od čela tubusu.“ Student představil konkrétní nástroj pro vnitřní zápichy. Negativně hodnotí velké vyložení nástroje, což může ovlivnit výsledný povrch obrobené plochy. Jaké parametry měl vámi zvolený pohon Kolmorgen? Student se vrací k obrázku v prezentaci s charakteristikami pohonu a dotaz zodpovídá.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record