Show simple item record

Active control of flow past a cylinder

dc.contributor.advisorRudolf, Pavelcs
dc.contributor.authorKukrle, Danielcs
dc.date.accessioned2022-06-14T07:55:31Z
dc.date.available2022-06-14T07:55:31Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKUKRLE, D. Aktivní řízení proudění při obtékání válce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other143029cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205279
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá aktivním řízením proudění. V první části popisuje odtržení mezní vrstvy a vznik Kármánových vírů. Také vysvětluje, proč je potřeba řídit proudění a rozděluje metody řízení do základních kategorií. Následně jsou popsány známé aktivní metody řízení proudění. Další část práce definuje výchozí úlohu s tvořenými Kármánovými víry za válcovým tělesem, analyzuje proudění a navrhuje použitelné principy pro řízení proudění. Poslední část práce testuje jednotlivé metody řízení. Nejprve jsou ověřovány metody bez zpětné vazby a na závěr i metody se zpětnou vazbou.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is considering active flow control. At first part describes boundary layer separation and Kármán vortices formation. It also explains why it is important to control the flow, and the control is divided into basic categories. Then there are described known active flow control methods. Next part defines default problem with Kármán vortices formed behind a cylinder, analyzes flow and suggests useable flow control principles. In last part of the thesis are tested chosen flow control methods. At first there are verified open-loop methods, then closed-loop methods too.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAktivní řízení prouděnícs
dc.subjectKármánovy vírycs
dc.subjectodtržená mezní vrstvacs
dc.subjectřízení proudění bez zpětné vazbycs
dc.subjectřízení proudění se zpětnou vazboucs
dc.subjectActive flow controlen
dc.subjectKármán vorticesen
dc.subjectboundary layer separationen
dc.subjectopen-loop flow controlen
dc.subjectclosed-loop flow controlen
dc.titleAktivní řízení proudění při obtékání válcecs
dc.title.alternativeActive control of flow past a cylinderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-13-11:37:19cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid143029en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.14 09:55:31en
sync.item.modts2022.06.14 08:15:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeUrban, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval základní body své diplomové práce, kterou vypracoval na téma Kavitující Aktivní řízení proudění při obtékání válce. V průběhu přibližně 10 min. prošel všechny připravené snímky prezentace a v závěru svého vystoupení shrnul všechny důležité výsledky, ke kterým došel. Následoval přednes posudků vedoucího a oponenta závěrečné práce. Byly zodpovězeny všechny otázky oponenta. Následovala část pro dotazy ostatnících členů komise: 1. Definice chaotického jevu zavíření, který se objevuje v práci? 2. Neaktivní řízení potlačení vírových jevů v podobě pasivního propojení použitých trysek? 3. Kdy metody aktivního řízení nahrazují změnu designu? 4. Přístup k turbulentnímu proudění při aplikaci 2D ve srovnání 3D geometrie? Modely pro popis turbulentního chování ve 3D? Komise poděkovala za reakce a ukončila tuto část SZZ.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEnergetické a termofluidní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record