Now showing items 1-18 of 18

 • Legislativní a daňové bariéry rozvoje malých a středních firem 

  Svirák, Pavel
  Na začátku 21. století je stále zřejmější, že tržní ekonomické systémy, které se ve světě prosadily a prosazují jako víceméně univerzální ekonomický model, jsou z velké části založeny na dobře fungující oblasti malého a ...
 • Aspekty zásob v maloobchodě: modely přirozených úbytků zásob a ztratného 

  Beranová, Michaela
  Disertační práce se zabývá problematikou stanovení objektivní výše normy přirozených úbytků zásob a ztratného v maloobchodě. V rámci disertační práce jsou zkoumány faktory, které ovlivňují výši nezaviněných ztrát na zásobách, ...
 • Cash pooling jako nástroj efektivního řízení hotovosti podniku 

  Polák, David
  Disertační práce se zaměřuje na řízení hotovosti, respektive na nejčastěji užívané struktury cash poolingu v prostředí Evropského trhu. Této problematice nebývá věnována taková pozornost, jakou by si zajisté zasloužila. ...
 • Optimalizace logistického toku v podniku 

  Dvořáček, Radim
  Tato disertační práce se týká, dle názoru autora stále aktuálního, tématu optimalizace v logistickém systému, se zaměřením na podnikovou sféru. Jejím cílem je nalezení vhodné metodiky na definovaný problém a její následná ...
 • Strategická změna v organizaci formou fúze nebo akvizice 

  Smolíková, Lenka
  Disertační práce pojednává o problematice fůzí a akvizicí (Merge and Aquisition – dále jen M&A). Důvodem sepsání disertační práce je stále vzrůstající počet ohlášených M&A po celém světě. Provedený výzkum dokazuje, proč ...
 • Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku 

  Pernica, Martin
  Disertační práce se zabývá úlohou oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku v rámci vnitropodnikového účetnictví, které firma vede na dobrovolném základě. Práce je situována do pěti samostatných částí, kdy je první ...
 • Předpoklady vývoje organizačních struktur 

  Semorádová, Petra
  Většina dosud popsaných teoretických principů tvorby organizační struktury společnosti byla definována a využívána v prostředí převážně hromadné (průmyslové) výroby, které se vyznačuje jistou mírou stability. Důsledkem ...
 • Kontrola kvality finančních výkazů pro zavedení systému vnitřní kontroly 

  Gafarov, Timur
  Though at the enterprises the estimation of a financial condition is annually, it is necessary to develop, to improve constantly and to evaluate the system of the internal control, necessary to develop a technique of the ...
 • Finanční reporting 

  Hendrych, Viktor
  Správná informace ve správný čas je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících podnikatelský úspěch. Potřeba neustále se zvyšujících požadavků na informace, na jejich strukturu, formu a obsah si vynutila vznik prostředku ...
 • Stategie firmy pro elektronický obchod - platební karty 

  Šulc, Vladimír
  Předložená disertační práce se zabývá problematikou firmy v elektronickém obchodování, která představuje krátkodobé nebo dlouhodobé záměry v oblasti řízení finančních vztahů k vnějšímu okolí, ale i rovněž uvnitř podniku. ...
 • Přístupy ke zvyšování inovační výkonnosti výrobních podniků 

  Žižlavský, Ondřej
  Inovace jsou hlavním prvkem zvyšování efektivity podniku a jeho rozvoje. Dizertační práce se snaží metodicky definovat hlavní přínosy rozvoje inovačního potenciálu podniku a navrhnout přístupy ke zvyšování efektivity ...
 • Vliv synergického podnikání na hodnotu podniku 

  Mašterová, Lucie
  Disertační práce se zabývá problematikou synergického podnikání, kterým se rozumí klastry, strategické aliance a franchisa. Zkoumá vliv využití vybraného synergického podnikání na změnu hodnoty podniku (tržní nebo ...
 • Společenská odpovědnost podniku v dodavatelsko-odběratelských vztazích 

  Kuběnka, Michal
  Disertační práce se zabývá společenskou odpovědností podniku v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Společenská odpovědnost podniku je aktuálním tématem, které se dotýká mnoha oblastí existence společnosti. V médiích se ...
 • Úspory v materiálových tocích v návaznosti na EMS výrobních podniků 

  Šimák, Marek
  Tématem disertační práce jsou „Úspory v materiálových tocích v návaznosti na EMS výrobních podniků“. Ekologicky šetrné hospodaření průmyslových podniků je velmi důležité nejen vzhledem ochraně životního prostředí, ale i z ...
 • Strategie elektronického obchodu firmy 

  Frendlovská, Dagmar
  Tato disertační práce pojednává o problematice elektronického obchodu s primárním zaměřením na zákazníky. Důvodem a cílem mé disertační práce je stále větší potřeba a vzrůstající požadavky na tvorbu elektronických obchodů. ...
 • Nové trendy v podnikání - Multidimenzionální rozhodování při outsourcingu účetních prací 

  Kába, Daniel
  Prace pojednava o multidimenzionalnim rozhodovani pri outsourcingu ucetnich praci a je koncipovana pro potreby ucetnich firem, ktere maji vice nez 30 pracovniku. Takoveto ucetni firmy maji stovky ucetnich ukolu ruzne ...
 • Problematika hodnocení optimality a vyváženosti podnikových IS 

  Neuwirth, Bernard
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnocení vyváženosti, optimality podnikových informačních systémů. Podnětem k tomuto zaměření je rostoucí důležitost, která je kladena na vnímání informačního systému z pohledu ...
 • Metodika zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví 

  Doskočil, Radek
  Disertační práce řeší problematiku zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví a je koncipována pro potřeby pojišťoven. Hlavním cílem práce je sestavení metodiky, která poskytne manažerům nástroj pro podporu rozhodování v ...