Now showing items 1-20 of 397

 • Prováděcí projektová dokumentace pro elektrickou instalaci Loxone pasivního domu s FVE 

  Bolf, Marek
  Práca sa zaoberá problematikou projektovania silnoprúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov v rodinnom dome, pričom sa kladie dôraz na ich pripojenie do inteligentného riadiaceho systému Loxone. V práci je popísaný ...
 • Inovace cvičení z oblasti zpracování obrazu 

  Honkyš, Jan
  Práce se zabývá inovací cvičení z oblasti zpracování obrazu. Inovace spočívá v připravení návodů jednotlivých cvičení v alternativních programech, ve výuce se nyní používá program Adobe Photoshop CS6 Extended. První kapitola ...
 • Spojování optických vláken a možnosti ochrany spojů 

  Galovič, Dominik
  Bakalárska práca sa venuje problematike spojovania optických vlákien. V teoretickej časti sú popísané metódy spojovania optických vlákien, ochrana optických spojov a možné chyby, ktoré kvalitu optického spoja ovplyvňujú. ...
 • Firmware měřicí stanice pro bezdrátový sběr dat přes LoRaWAN 

  Jánoš, Vít
  Tato práce se zabývá vývojem software s mikrokontrolérem STM32WL55-JC1. Vývojový kit byl zvolen především kvůli jeho LPWAN možnostem. Výsledný prototyp komunikuje prostřednictvím protokolu LoRaWAN, na aplikační server ...
 • Využití otevřených nástrojů pro monitoring přístupové sítě 

  Gmitter, Jakub
  Bakalárska práca sa venuje problematike monitoringu prístupových sietí, ktorý je potrebný pre zabezpečenie stability prístupových sietí. Pre výber vhodných monitorovacích nástrojov obsahuje ich porovnanie. Práca je zameraná ...
 • DSL analyzátor 

  Hála, David
  Tato bakalářská práce se zabývá výtvorem aplikace pro analýzu signálu xDSL technolo- gií. V první části práce jsou popsány základy těchto technologií a teoretické předpoklady, které je možné očekávat při pozdější analýze. ...
 • Webová aplikace pro záznam řeči a hlasu 

  Levák, Adam
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a vytvorením webovej aplikácie pre záznam reči a hlasu. Hlavným cieľom práce bolo napísať teoretický úvod k práci, vytvoriť prototyp a implementovať webovú aplikáciu. Teoretický úvod ...
 • Správa optické přístupové sítě 

  Bartko, Samuel
  Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá problematikou optických prístupových sietí, kde rozoberá princíp fungovania optických sietí. Dôraz kladie na pasívne optické siete so zameraním sa na štandard XGS-PON. V rámci ...
 • Návrh optické sítě 

  Polaček, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhu technologickej optickej siete pre oblasť Hradec Králové, pre spoločnosť ČEZD Distribuce. Teoretická časť práce, popisuje momentálne riešenie siete a rozoberá sieťové protokoly. ...
 • Charakteristika atmosféry Marsu pro optickou komunikaci 

  Marčák, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou a skúmaním atmosféry Marsu pre optickú bezdrôtovú komunikáciu. Cieľom tejto práce bolo predstaviť atmosférické prenosové prostredie planéty Mars a stanoviť možné vlnové dĺžky, ktoré ...
 • Inteligentní nabíječka s identifikací článků 

  Podaný, Matěj
  Tato práce hledá vhodnou metodu jednoznačné identifikace nabíjecích článků, aby mohla dlouhodobě monitorovat jejich kapacitu a eliminovat vadné články. Navrhuje několik takovýchto způsobů, přičemž pro následnou demonstraci ...
 • Návrh nového iontmetru pro venkovní prostředí 

  Roubal, Šimon
  Předmětem této bakalářské práce je realizace nové řídící desky do iontmetru vyvíjeného na UTEE. Iontmetr musí být schopen plně autonomního měření v přírodním prostředí. Tzn. co nejdelší provoz na bateriový zdroj a také ...
 • Komunikační síť pro rojové létání bezpilotních letounů 

  Rajm, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením robustní komunikační sítě pro rojové létání bezpilotních letadel a jejím testováním. V první části práce jsou představeny požadavky na komunikační síť a jsou popsány vybrané ...
 • Detektor polohy optického svazku 

  Lukáč, Vladimír
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu detektora polohy optického zväzku s požadovanými parametrami. Cieľom bolo vybrať vhodný fotodetektor, ktorý zachytáva svetelné lúče a mení ich na fotoprúd, vhodným spôsobom ...
 • 3D tištěná mikropásková flíčková anténa 

  Medek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nehomogenních substrátů mikrovlnných flíčkových antén. Cílem práce bylo najít takové rozložení permitivity substrátu lineárně polarizované flíčkové antény, kterým by bylo možné ...
 • Prostředí pro návrh digitálních obvodů s využitím vlastního jazyka typu HLS 

  Pastušek, Václav
  V dnešní době existuje spoustu různých vysokoúrovňových syntéz pro popis digitálních obvodů. Ty nejznámější pak generují VHDL kód z programovacích jazyků jako jsou např.: ANSI C, C++, SystemC, SystemVerilog a MATLAB. Ale ...
 • Vývoj systému pro měření pohybových schopností malých živočichů 

  Ryšavá, Michaela
  Hlavním cílem tohoto projektu bylo prozkoumat metody měření pohybu pomocí senzorů, vybrat vhodnou variantu a realizovat systém pro vytvoření aplikace k měření rychlosti pohybu malých živočichů. Jedná se o jednoúčelový ...
 • Řečové akty realizované studenty informačních technologií v online debatách 

  Gajdošová, Gabriela
  Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept řečových aktů a diskutovat problematiku související s jejich interakčními aspekty v argumentativních diskuzích. Teoretická část práce je psána formou literární rešerše, počínaje ...
 • Intonace českých mluvčích mluvících anglicky 

  Houšť, Vítězslav
  Intonace je často popisována jakožto pohyb výšek v mluvené řeči, který člověku pomáhá se slovním vyjádřením svých myšlenek. Tato bakalářská práce se zabývá možnými obtížemi s intonací, se kterými se může Čech setkat při ...
 • Drony/ bezpilotní letouny používané v komerční sféře 

  Roman, Maroš
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout krátký přehled typů dronů v běžném provozu spolu s několika typy dronů ve fázi vývoje prototypu. Práce následně pokračuje výčtem použití dronů ve čtyřech hlavních odvětvích, mezi ...