Show simple item record

Immiscible alloy based on Fe-Cu system

dc.contributor.advisorJan, Vítcs
dc.contributor.authorSemerák, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:54:55Z
dc.date.available2022-06-15T06:54:55Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSEMERÁK, P. Příprava slitiny na bázi nemísitelného systému Fe-Cu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other142325cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205379
dc.description.abstractCílem této práce je příprava slitiny FeCuMn v ekvimolárním složení tavením a analýza vzniklé mikrostruktury. V teoretické části se práce zabývá mísitelností a využitím nemísitelných systému v praktických aplikacích. Dále je zde popsán vliv rychlosti ochlazování a vliv poměru složek nemísitelného systému Fe-Cu na vzniklou mikrostrukturu. Praktická část práce prezentuje mikrostrukturu slitiny FeCuMn, která byla připravena tavením v indukční peci v ochranné atmosféře argonu. Dále se praktická část zabývá chemickým složením a tvarem vzniklých fází. U slitiny FeCuMn je analyzována teplota tavení fází, rovněž je materiál deformován a je vyhodnocena tvrdost deformovaného a nedeformovaného materiálu. V následné diskuzi jsou výsledky z experimentální části uváděny do souvislostí s publikovanými výsledky experimentů jiných autorů.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is the preparation of FeCuMn alloy in equimolar composition by melting and the analysis of the resulting microstructure. The theoretical part of the work deals with miscibility and the use of immiscible systems in practical applications. Furthermore, the influence of cooling rate and the effect of the ratio of the components of the immiscible Fe-Cu system on the resulting microstructure are described. The practical part of the work presents the microstructure of FeCuMn alloy, which was prepared by melting in an induction furnace under a protective atmosphere of argon. Furthermore, the practical part deals with the chemical composition of the individual phases and the shape of the resulting phases. For the FeCuMn alloy, the melting temperature of the phases is analysed, the material is also deformed, and the hardness of the deformed and undeformed material is evaluated. In the subsequent discussion, the results from the experimental part are related to published experimental results by other authors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozpustnostcs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectmezera mísitelnostics
dc.subjecttuhý roztokcs
dc.subjectfázový diagramcs
dc.subjectsolubilityen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectmiscibility gapen
dc.subjectsolid solutionen
dc.subjectphase diagramen
dc.titlePříprava slitiny na bázi nemísitelného systému Fe-Cucs
dc.title.alternativeImmiscible alloy based on Fe-Cu systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-14:51:35cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142325en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:54:55en
sync.item.modts2022.06.15 08:15:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHavlík, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Kde byly připraveny zkoumané vzorky? - odpovězeno 2) Z čeho je usuzováno, že během deformace vzorků nebylo dosaženo vyčerpání plasticity? Jak by bylo možné toto ověřit? - částečně odpovězeno 3) Jak je možné vysvětlit, že mangan narozdíl od železa neodměšoval a jakou má mangan krystalovou mřížku? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record