Show simple item record

Design of CNC Milling Machine for Woodworking

dc.contributor.advisorSlaný, Martincs
dc.contributor.authorDrda, Ondřejcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:55:12Z
dc.date.available2022-06-15T06:55:12Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationDRDA, O. Návrh dílenské CNC frézky pro obrábění dřeva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other136938cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205383
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem CNC frézky. Práce obsahuje rešerši strojů dostupných na trhu a rešerši komponent vhodných ke stavbě frézky. V další části byl proveden výpočet motorů, kuličkových šroubů a lineárních vedení. Práce obsahuje kompletní 3D model a výkresovou dokumentaci.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the design of a CNC milling machine. The thesis includes a research of machines available on the market and a research of components suitable for the construction of the milling machine. In the next part, the calculation of motors, ball screws and linear guides was carried out. The work includes a complete 3D model and drawing documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCNC frézkacs
dc.subjectPortálová frézkacs
dc.subjectkuličkový šroubcs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.subjectCNC milling machineen
dc.subjectPortal milling machineen
dc.subjectball screwen
dc.subjectstepper motoren
dc.titleNávrh dílenské CNC frézky pro obrábění dřevacs
dc.title.alternativeDesign of CNC Milling Machine for Woodworkingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-12:20:58cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid136938en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:55:12en
sync.item.modts2022.06.15 08:18:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZemčík, Oskarcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak řešíte seřizování a montáž stroje? Tolerance na výkresech jsou nedostatečně částečně zodpovězeno 2. Řešil jste patentové rešerše? zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenská technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record