Show simple item record

A Plan for Customer Base and Production Expansion of a Selected Company

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorJedovnický, Michalcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:55:12Z
dc.date.available2022-06-15T06:55:12Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationJEDOVNICKÝ, M. Plán na rozšíření zákaznické základny a výroby vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other137004cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205388
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie pro firmu J – VST s.r.o. a jejím zavedení do praxe. Firma J-VST se specializuje na výrobu dílů technologií objemového tváření za studena. V první části diplomové práce je zpracována rešerše literatury, na základě které vy diplomová práce vypracován. Druhá část je zaměřena na přestavení firmy a analýzu jejího současného stavu. K tomuto bylo využito analýz PESTEL, Marketingového mixu, SWOT analýzy a Porterova modelu 5 sil. V poslední části je na základě marketingového mixu a SWOT analýzy navržena marketingová strategie a plán realizace strategie.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on creating a marketing strategy for the company J - VST s.r.o. and its implementation in practice. J-VST specializes in the production of parts by volume cold forming technologies. In the first part of the diploma thesis, a literature search is processed, on the basis of which the diploma thesis was prepared. The second part is focused on the reconstruction of the company and analysis of its current state. PESTEL analyzes, the Marketing mix, SWOT analysis and Porter's 5 forces model were used for this. In the last part, based on the marketing mix and SWOT analysis, a marketing strategy and strategy implementation plan are proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjecttvářenícs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing strategyen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectformingen
dc.titlePlán na rozšíření zákaznické základny a výroby vybraného podnikucs
dc.title.alternativeA Plan for Customer Base and Production Expansion of a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-13:32:51cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid137004en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:55:12en
sync.item.modts2022.06.15 08:15:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeUlč, Jakubcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1.Jak probíhala komunikace se školitelem, zapracovali jste jeho připomínky? zodpovězeno 2.Jaký je rozdíl mezi mikroprostředím a interním prostředím a čím se podle vás liší? nezodpovězeno 3.Definujte blíž SWOT analýzu. částečně zodpovězeno 4.Z hlediska zákaznické základny, jak chcete propagovat firmu na LinkedIN ? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenská technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record