Show simple item record

Analysis of changes in the phenotype of tumour cells induced by migrastatics in quantitative phase imaging

dc.contributor.advisorVeselý, Pavelcs
dc.contributor.authorKolínková, Veronikacs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:55:15Z
dc.date.available2022-06-15T06:55:15Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKOLÍNKOVÁ, V. Analýza změn fenotypu nádorových buněk navozených migrastatiky v kvantitativním fázovém zobrazení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139944cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205418
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na pozorování živých buněk pomocí neinvazivní metody kvantitativního fázového zobrazování (hiQPI). Takové zobrazení je umožněno pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu (CCHM) vyvinutého v laboratoři experimentální biofotoniky na VUT. Pomocí této zobrazovací technologie jsou v rámci experimentální části práce vyhodnoceny morfologické změny nádorových buněk A549 a MCF7 po aplikaci potenciálních migrastatik. Jako migrastatika jsou označována již schválená léčiva, která by mohla zamezit migraci nádorových buněk z primárního nádoru a tím předejít vzniku metastáz. Pro posouzení jejich účinku na nádorové buňky byla zvolena metoda RAC-GM (Rychlé vyšetření růstu a migrace buněk in vitro).cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the observation of living cells using the non-invasive methods of quantitative phase imaging (hiQPI). The imaging is enabled by a coherence-controlled holographic microscope (CCHM) developed in the Laboratory of Experimental Biophotonics at the VUT. Using this imaging technology, morphological changes of A549 and MCF7 after application of potential migrastatic drugs tumor cells are evaluated in the experimental part of the thesis. Migrastatics are defined as already approved drugs that could prevent the migration of cancer cells from the primary tumor and thus prevent metastasis. The RAC-GM (Rapid Assessment of Cell Growth and Migration in Vitro) method was chosen to assess their effect on tumor cells.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKoherencí řízený holografický mikroskopcs
dc.subjectkvantitativní fázové zobrazovánícs
dc.subjectmigrastatikacs
dc.subjectnádorové buňkycs
dc.subjectCoherence controlled holographic microscopeen
dc.subjectquantitative phase imagingen
dc.subjectmigrastaticsen
dc.subjecttumor cellsen
dc.titleAnalýza změn fenotypu nádorových buněk navozených migrastatiky v kvantitativním fázovém zobrazenícs
dc.title.alternativeAnalysis of changes in the phenotype of tumour cells induced by migrastatics in quantitative phase imagingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-14:15:12cs
thesis.disciplinePřesná mechanika a optikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid139944en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:55:14en
sync.item.modts2022.06.15 08:15:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNetíková,, Irena Štenglovács
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo dále diskutováno Způsob stanovení hmotnosti buněk. Studentka na otázky odpověděla.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record