Show simple item record

Model creation and verification of imaging polarimeter in Mueller formalism

dc.contributor.advisorAntoš, Martincs
dc.contributor.authorLocker, Tomášcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:55:15Z
dc.date.available2022-06-15T06:55:15Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationLOCKER, T. Vytvoření a ověření modelu zobrazujícího polarimetru v Müllerově formalismu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140055cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205429
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvoření modelu zobrazujícího polarimetru vyvinutého firmou Meopta - optika, s.r.o. v Müllerově formalismu. Teoretická část práce se věnuje popisu Müllerova formalismu a experimentální sestavy polarimetru. V praktické části je popsán vytvořený matematický model a jeho softwarová implementace v prostředí MATLAB. Správnost modelu byla ověřena porovnáním výsledků měření s výsledky získanými za pomoci původního modelu využívajícího Jonesův formalismus. Rovněž byl vytvořen návrh držáku měřených vzorků a jeho výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is to create a model of imaging polarimeter developed by the company Meopta - optika, s.r.o. using Mueller formalism. The theoretical part describes Mueller formalism and polarimeter experimental setup. The practical part describes the created model and its software implementation in MATLAB environment. The model was verified by comparing measurement results with results obtained using the original model based on Jones formalism. In addition a sample holder design and its drawing documentation was created.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZobrazující polarimetrcs
dc.subjectMüllerův formalismuscs
dc.subjectzbytkové pnutícs
dc.subjectdvojlom.cs
dc.subjectImaging polarimeteren
dc.subjectMueller formalismen
dc.subjectresidual stressen
dc.subjectbirefringence.en
dc.titleVytvoření a ověření modelu zobrazujícího polarimetru v Müllerově formalismucs
dc.title.alternativeModel creation and verification of imaging polarimeter in Mueller formalismen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-14:15:12cs
thesis.disciplinePřesná mechanika a optikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140055en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:55:15en
sync.item.modts2022.06.15 08:19:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSekula, Filipcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo dále diskutováno Rozměry vzorku a laterální rozlišení. Jaké druhy napětí ve vzorku je možné detekovat. Student na otázky odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record