Show simple item record

Benchmarking of swarm optimization algorithms

dc.contributor.advisorKůdela, Jakubsk
dc.contributor.authorMittaš, Eduardsk
dc.date.accessioned2022-06-15T06:55:18Z
dc.date.available2022-06-15T06:55:18Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationMITTAŠ, E. Benchmarking pro hejnové optimalizační algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140065cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205433
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá benchmarkingom pre rojové optimalizačné algoritmy. Prvá časť sa zaoberá optimalizačným problémom a jeho významom pri testovaní výkonnosti algoritmov. Ďalšia kapitola pojednáva o samotnom benchmarkingu, jeho nástrojoch a software platformách. Následne sú teoreticky popísané jednotlivé algoritmy, ktoré boli vybrané na implementáciu. Po tejto časti nasleduje popis programovej realizácie riešenia, zvolených algoritmov, zvolených testovacích funkcií, a tiež dát, ktoré program exportuje. Posledná kapitola pojednáva o výsledkoch jednotlivých testov výkonnosti, pri ktorých algoritmy riešili dané testovacie problémy. Napokon sú tieto výsledky zhodnotené a je z nich vyvodený záver o efektivite a výkonnosti algoritmov.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with benchmarking of swarm optimization algorithms. First part handles optimization problem and it’s meaning in testing of algorithm’s performances. Next chapter describes the very benchmarking itself, it’s tools and software platforms. Afterwards individual algorithms, which were selected for implementation are described. Following this part is a program realization of solution, selected algorithms, selected testing functions and the data, which is exported by the program. The last chapter deals with results of respective performance tests, in which algorithms solved given testing problems. Eventually these results are evaluated and from them an outcome of efficiency and performance of algorithms is formed.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBenchmarkingsk
dc.subjecthejnové algoritmysk
dc.subjectrojové algoritmysk
dc.subjecttestovacie funkciesk
dc.subjectstochastická optimalizáciask
dc.subjectIOHanalyzersk
dc.subjectBenchmarkingen
dc.subjectswarm algorithmsen
dc.subjecttest functionsen
dc.subjectstochastic optimizationen
dc.subjectIOHanalyzeren
dc.titleBenchmarking pro hejnové optimalizační algoritmysk
dc.title.alternativeBenchmarking of swarm optimization algorithmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-14-13:47:52cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140065en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:55:18en
sync.item.modts2022.06.15 08:14:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDosoudilová, Monikask
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl otázky oponenta a následující dotazy komise: Odkud pochází implementace zmíněných algoritmů. Měla by konfigurace testovacího zařízení vliv na výsledky? Jak by se projevila? Bylo v rámci výpočtů využito grafické karty? Objasněte význam slova "benchmark" v kontextu práce. Jaká byla kritéria výběru použitých hejnových algoritmů? Jak si implementace a výsledky vedou ve srovnání s existujícími řešeními (konf. CEC apod.)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikovaná informatika a řízenícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record