Show simple item record

Optimal control of intersection signaling

dc.contributor.advisorKůdela, Jakubcs
dc.contributor.authorTinka, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:55:19Z
dc.date.available2022-06-15T06:55:19Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationTINKA, P. Optimální řízení světelné křižovatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140075cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205434
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá řízením světelné křižovatky. V první, teoretické části této práce, probíhá popis tohoto problému. Dále je uveden přehled používaných optimalizačních metod pro tento problém. Praktická část se zabývá vymodelováním sítě světelné křižovatky v programu SUMO a na ni implementací vybraných optimalizačních metod. Na závěr je provedeno porovnání výsledků.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis is about the control of a traffic light. In the first, theoretical part of this work, a description of this problem introduce. The following is an overview of the optimization methods used for this problem. The practical part deals with the modeling of the network of traffic lights in program SUMO and the implementation of selected optimization methods on this. Finally, a comparison of results is made.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptimalizace světelné křižovatkycs
dc.subjectdopravní síťcs
dc.subjectSUMOcs
dc.subjectgenetický algoritmuscs
dc.subjectPowellcs
dc.subjectNelder-Mead.cs
dc.subjectCrossroads optimizationen
dc.subjecttransport networken
dc.subjectSUMOen
dc.subjectgenetic algorithmen
dc.subjectPowellen
dc.subjectNelder-Mead.en
dc.titleOptimální řízení světelné křižovatkycs
dc.title.alternativeOptimal control of intersection signalingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-14-13:47:09cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140075en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:55:18en
sync.item.modts2022.06.15 08:18:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠoustek, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl otázky oponenta a dotazy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikovaná informatika a řízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record