Show simple item record

Virtual reality as a tool for diagnosis and therapy in medicine

dc.contributor.advisorMucha, Jáncs
dc.contributor.authorKadlec, Jiřícs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:54:24Z
dc.date.available2022-06-15T07:54:24Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKADLEC, J. Virtuální realita jako nástroj pro diagnostiku a terapii v medicíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141258cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205498
dc.description.abstractVyužití virtuální reality (VR) v hodnocení a při léčbě, či terapii závažných neurodegenerativních nebo neurovývojových onemocnění představuje potencionální alternativu standardních metod a je nyní objektem mnoha studií a výzkumů. Jedním z cílů práce je detailní rešerše a analýza tohoto využití. Dalším cílem je průzkum a analýza možností vývoje VR aplikací. Hlavním cílem je návrh a implementace VR aplikace pro terapii a diagnostiku pacientů s Parkinsonovou chorobou. Jedná se o aplikaci obsahující adaptační prostředí a tři navržené cvičení na základě existujících metod pro diagnostiku a terapii pacientů s PD. Aplikace umožňuje mimo jiné také ukládat data ze cvičení (například data o poloze a rotaci ovladačů atd.). Implementace byla, s důrazem na přizpůsobení pacientům a minimalizaci vzniku VR nemoci, provedena v enginu Unity a v programovacím jazyce C#.cs
dc.description.abstractThe use of virtual reality (VR) in the diagnosis and treatment of severe neurodegenerative or neurodevelopmental diseases is a potential alternative to standard methods and is now the subject of many studies and research. One of the objectives of the thesis is a detailed research and analysis of this usage. Another objective is to research and analyze the options of developing VR applications. The main objective of the thesis is the design and implementation of VR application for therapy and diagnosis of patients with Parkinson's disease. The application contain an adaptive environment and three designed exercises based on existing methods for diagnosis and therapy of patients with PD. Among other things, the application also allow you to store exercise data (such as position and rotation data of controls etc.). The implementation was done in the Unity engine with C# as a programming language, with an emphasis on patient adaptation and minimizing the development of VR disease.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVirtuální realitacs
dc.subjectParkinsonova chorobacs
dc.subjectVR nemoccs
dc.subjectUnitycs
dc.subjectVR aplikacecs
dc.subjectOculus Quest 2cs
dc.subjectVirtual realityen
dc.subjectParkinson’s diseaseen
dc.subjectVR sicknessen
dc.subjectUnityen
dc.subjectVR applicationen
dc.subjectOculus Quest 2en
dc.titleVirtuální realita jako nástroj pro diagnostiku a terapii v medicíněcs
dc.title.alternativeVirtual reality as a tool for diagnosis and therapy in medicineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-10:49:39cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid141258en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:54:24en
sync.item.modts2022.06.15 08:18:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMekyska, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Benešl (člen) Ing. Ján Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štůsek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zukal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: V práci se vyskytuje tvrzení: “Nynější diagnostické VR aplikace na poli neurologických onemocnění dosahují výrazně lepších výsledků než nejpoužívanější testy.” Prosím uveďte příklad. Výhody a nevýhody VR diagnostiky. Mohou vznikat vedlejší problémy z VR. V prostředí VR je možné se soustředit na jednu věc a lépe se soustředit. Je zde vyšší přesnost. Věcná připomínka k tomu, že by v práci mělo být, jestli něco funguje či ne a jestli byl zvolen správný postup. Proč je část kódu česky a jindy anglicky? Vše bylo v angličtině a některé proměnné byly přejmenovány. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programTelekomunikační a informační systémycs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record