Show simple item record

Analyzing the S7 protocol and creating a virtualized industrial scenario

dc.contributor.advisorPospíšil, Ondřejcs
dc.contributor.authorSrovnal, Dominikcs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:54:30Z
dc.date.available2022-06-15T07:54:30Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSROVNAL, D. Analýza protokolu S7 a vytvoření virtualizovaného průmyslového scénáře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141333cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205523
dc.description.abstractPrůmyslové sítě jsou častým terčem útoků sloužícím k poškožení výroby a narušení kritické infrastruktury v dnešní době. Ty je nutné zachytit a umět na ně správně reagovat. Právě proto je nutné se zabývat problematikou od samého počátku po konečný prvek. Tím se má na mysli prevence před možnými útoky a předpoklady pro předcházení takovým útokům na komunikaci v síti. Aby bylo možné odhalit potenciální slabiny, je třeba provést analýzy a simulace komunikace. Toho je možné dosáhnout pomocí softwarů k tomu určených. Takto se vytvořily dva programy určené k simulaci průmyslového scénáře a analýza protokolu S7. Data takové komunikace byly analyzovány a následně rozebrány.cs
dc.description.abstractIndustrial network is frequent target of attacks used to damage production and disrupt today infrasctructure. It is necessary to capture such attacks and be able to react correctly to them. That is the reason, why it is necessary to deal with the problematics from the very beginning to the final element. Meaning of this is a prevention of possible attacks and the prerequisite for preventing such attacks on network communication. In order to detect potential weaknesses, communication analyzes and simulations need to be performed. This can be achieved using sofware designed specificly for such situations. Thus two programs were created to simulate the industrial scenario and analyze the S7 protocol. The data received from this communication were analyzed and subsequently scrutinized.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPrůmyslové řídící systémycs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectkomunikační protokolycs
dc.subjectProfinetcs
dc.subjectS7commcs
dc.subjectSNAP7cs
dc.subjectIndustrial Control Systemsen
dc.subjectPLCen
dc.subjectcommunication protocolsen
dc.subjectProfineten
dc.subjectS7commen
dc.subjectSNAP7en
dc.titleAnalýza protokolu S7 a vytvoření virtualizovaného průmyslového scénářecs
dc.title.alternativeAnalyzing the S7 protocol and creating a virtualized industrial scenarioen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-14:34:41cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid141333en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:54:30en
sync.item.modts2022.06.15 08:15:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKuchař, Karelcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Dzurenda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Pospíšil (člen) Ing. Tomáš Lieskovan (člen) JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Proč jste zvolil programovací jazyk C#? Programovací jazyk Python se pro účely běhu na výkonově omezeném jednodeskovém počítači jeví jako více efektivní. Byla zajištěna/řešena modularita, popř. bezpečnost při vývoji simulovaného provozu čistírny odpadních vod? Otázka komise: Vysvětlete nestandardní použití referencí? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a částečně odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační bezpečnostcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record