Show simple item record

Circularly polarized antenna integrated into 3D knitted fabric

dc.contributor.advisorRaida, Zbyněkcs
dc.contributor.authorDrápal, Ladislavcs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:54:32Z
dc.date.available2022-06-15T07:54:32Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationDRÁPAL, L. Kruhově polarizovaná anténa integrovaná do 3D pleteniny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141498cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205550
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje kruhově polarizovanou planární anténu s pracovní frekvencí 5,8 GHz, která byla publikovaná v [1]. Pro anténu byl vytvořen numerický model v ANSYS HFSS, a byla ověřena správnost publikovaných parametrů. Anténa [1] má relativně komplikovanou geometrii. Aby byla prokázána její smysluplnost, byl vytvořen numerický model kruhově polarizované flíčkové antény s pracovní frekvencí 5,8 GHz, publikované v [2]. Simulované průběhy kruhově polarizovaných antén byly mezi sebou porovnány. Bylo ukázáno, že anténa [1] vykazuje lepší směrovost a vyšší zisk ve směru hlavního laloku. Poté byly obě antény optimalizovány pro pásmo 2,4 GHz a textilní substrát. Ukázalo se, že flíčková anténa na nižší frekvenci a textilním substrátu má větší zisk a lepší směrovost než anténa [1]. Obě antény byly vyrobeny pomocí měděné fólie. Kruhově polarizovaná planární anténa [1] byla navíc vyrobená sítotiskem, aby se podařilo dosáhnout lepších parametrů. Měření kruhově polarizovaných antén ukázalo, že nejlepší parametry vykazuje flíčková anténa [2]. Planární antény [1] v oblasti kmitočtového pásma 2,4 GHz svou velikostí a složitostí na textilním substrátu neobstály.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the circularly polarized planar antenna with a working frequency of 5.8 GHz, which was published in [1]. For the antenna, a numerical model in ANSYS HFSS was created to verify the correctness of published parameters. The antenna [1] is of a relatively complicated geometry. In order to demonstrate sense of this geometry, a numerical model of a circularly polarized patch antenna with a working frequency of 5.8 GHz [2] was created. Simulated parameters of both the circularly polarized antennas were mutually compared. The antenna [1] was shown to exhibit a better directivity and a higher gain in the main lobe direction. Both the antennas were then optimized for the 2.4 GHz operation band and a textile substrate. Simulations showed that the patch antenna exhibits on a lower frequency and a textile substrate a higher gain and a better directivity. Both the antennas were manufactured by using a copper foil. The circularly polarized planar antenna [1] was additionally manufactured by screen printing to achieve better parameters. Measurement showed that the best parameters reach the patch antenna [2]. Planar antennas [1] in the 2.4 GHz frequency band did not meet the expectations by the size and complexity on the textile substrate.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKruhově polarizovaná planární anténacs
dc.subjectflíčková anténacs
dc.subjectpravotočivá polarizacecs
dc.subjectlevotočivá polarizacecs
dc.subjectANSYS HFSScs
dc.subjectsítotiskcs
dc.subjectměděná fólie.cs
dc.subjectCircularly polarized planar antennaen
dc.subjectpatch antennaen
dc.subjectright-handed polarizationen
dc.subjectleft-handed polarizationen
dc.subjectANSYS HFSSen
dc.subjectscreen printingen
dc.subjectcopper foil.en
dc.titleKruhově polarizovaná anténa integrovaná do 3D pleteninycs
dc.title.alternativeCircularly polarized antenna integrated into 3D knitted fabricen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-15:02:13cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid141498en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:54:32en
sync.item.modts2022.06.15 08:16:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKadlec, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Cupal, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kufa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy své bakalářské práce a následně odpovídá na otázky oponenta a komise. prof. Hanus Nemá na výsledky měření vliv mastnota a otisky prstů? Student nepřipouští vliv na výsledky měření. prof. Fiala Jakým způsobem jste prováděl návrh prokovů? Student diskutuje postupy návrhu. Ing. Martin Kufa, Ph.D. Jakou funkci mají prokovy? Student diskutuje funkci prokovů. Ing. Miroslav Cupal, Ph.D. Jak byly měřeny směrové charakteristiky? Student popisuje zbpůsob měření.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektronika a komunikační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record