Show simple item record

Design and construction of measuring equipment for lightning research

dc.contributor.advisorRoubal, Zdeněkcs
dc.contributor.authorKirsanov, Ivancs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:54:45Z
dc.date.available2022-06-15T07:54:45Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKIRSANOV, I. Návrh a konstrukce měřicí aparatury pro výzkum blesků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141580cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205577
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem měřiče elektrostatického pole ve volné krajině. Teoretická část je věnována teorii vzniku elektrostatického pole. V teoretické části jsou také popsány ověřené metody měření. Praktická část semestrální práce je zaměřena na teoretický návrh měřicího přístroje, praktický výběr součástek a zdůvodnění. Součástí práce je blokové schéma zapojení.cs
dc.description.abstractThe main aim of this semester work is the design of meter of an electrostatic field in the open landscape. The theoretical part focuses on describing the theory of the creation of an electrostatic field and on proven measurement methods. The practical part of the bachelor's work is focused on the design of a measuring instrument, selection of components and justification. The practical part includes a block diagram of wiring.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMěření intenzitycs
dc.subjectelektrostatické polecs
dc.subjectbouřkacs
dc.subjectatmosférická elektřinacs
dc.subjectproud iontůcs
dc.subjectsynchronní detekcecs
dc.subjectsynchronní zesilovač.cs
dc.subjectIntensity measurementen
dc.subjectelectrostatic fielden
dc.subjectstormen
dc.subjectatmospheric electricityen
dc.subjection streamen
dc.subjectsynchronous detectoren
dc.subjectlock-in amplifier.en
dc.titleNávrh a konstrukce měřicí aparatury pro výzkum bleskůcs
dc.title.alternativeDesign and construction of measuring equipment for lightning researchen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-12:35:39cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid141580en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:54:45en
sync.item.modts2022.06.15 08:14:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKrajsa, Ondřejcs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Holasová (člen) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent neobhájil bakalářskou práci. Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: V práci uvádíte, že "Komparační převodník v rámci této semestrální práce není vhodný, neboť se nebude provádět spektrální analýza signálu." Je toto tvrzení pravdivé? Proč jste nezvolil integrovaný AD převodník na MCU? Jedním z úkolů bylo optimalizovat elektroniku pro minimální spotřebu. Ve vaší práci jste řešil pouze režim spánku MCU.Jak jste optimalizoval hardware, případně jak by to šlo provést. Otázky komise: Jak se výsledek práce liší od výsledku práce z minulého roku?cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programTelekomunikační a informační systémycs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record