Anzeige der Dokumente 1-20 von 579

 • Radiační štít pro snímač venkovní teploty 

  Janáček, Adam
  V bakalářské práci jsou uvedeny možnosti měření venkovní teploty, každá z těchto metod je stručně popsána. Jsou uvedeny zásady pro měření venkovní teploty, týkající se umístění teplotního čidla. Zvláště je zdůrazněn význam ...
 • Lokální větrání 

  Bilík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání, především variantou lokálního odsávání. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. Jsou zde vyjmenovány i některé požadavky na větrání ...
 • Měření solárního záření a kalibrace snímačů 

  Knapčík, Lukáš
  Bakalárska práca je zameraná na popis snímačov solárneho žiarenia, ich základného princípu, funkcie a vzniku možných chýb pri meraní. V závere je realizovaná kalibrácia lacnejších pyranometrov SG002 českého výrobcu pomocou ...
 • Systémy přímého vstřikování paliva u zážehových motorů 

  Vondráček, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá přímým vstřikováním paliva u zážehových motorů. V jednotlivých kapitolách se dozvíme o principu činnosti vstřikování paliva, seznámíme se s jednotlivými základními částmi a komponenty a ...
 • Pevnostní návrh rámové konstrukce lisu a stanovení poddajnosti v místě silového zatížení. 

  Dobeš, Martin
  Bakalářská práce je zaměřená na výpočet rovinného rámu používaného pro hydraulické lisy. Teoretický základ pro výpočet je uveden v první části této práce. V druhé části je proveden výpočet konkrétní úlohy formulované v ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Kohoutová, Zuzana
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00 předkládá návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory z materiálu 11 373. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena- stříhání. Na základě série ...
 • Rozložení tloušťky mazacího filmu v eliptickém kontaktu 

  Pavlík, František
  Štúdium elastohydrodynamického mazania je neoddelitežnou súčasťou pri procesoch prebiehajúcich v mazaných kontaktoch vežmi zaťažovaných prvkov tribologických sústav. V tejto bakalárskej práci je prehžad súčasného stavu ...
 • Ideální oběhy spalovacích motorů 

  Marušák, Ondřej
  V bakalářské práci jsou uvedeny základní termodynamické oběhy a jejich vlastnosti. Z těchto oběhů jsou dále ukázány ideální oběhy zážehového a vznětového motoru, na kterých vyšetřujeme termickou účinnost v závislosti na ...
 • Základní geometrická koncepce letounu 

  Matějka, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na popis základních geometrických koncepcí letadel, rozbor jejich výhod a nevýhod z hlediska aerodynamického, konstrukčního a provozního. Vhodnost použití v jednotlivých kategoriích a nové ...
 • Katalog traktorů 

  Musil, Vojtěch
  Předložený katalog obsahuje výběr z traktorů dostupných u českých distributorů zemědělské techniky. Traktory jsou rozčleněny dle výkonu motoru do 7 skupin. A to v rozmezí od 32 k pro nenáročné úkony s využitím např. v ...
 • Skalární versus vektorové řízení synchronních motorů 

  Hořava, Jan
  Práce se zabývá základní teorií problematiky skalárního a vektorového řízení synchronních motorů a následným srovnáním obou metod. V úvodních kapitolách je popsána základní teorie synchronních strojů týkající se jejich ...
 • Model tepelné soustavy 

  Kintr, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace jednoduchého modelu tepelné soustavy. Tato soustava má být řízena pomocí vhodného programovatelného automatu (PLC). Model je realizován za účelem vzniku názorné pomůcky do ...
 • Evropské normy pro značení ocelí 

  Brhlík, David
  Tato práce pojednává o značení ocelí dle Evropských norem. Ukázány jsou rozdíly mezi novým a starým způsobem značení a jejich použitelnost.
 • Design svítidla pouličního osvětlení 

  Fridrichová, Eva
  Moje bakalářská práce pojednává o svítidle městského veřejného osvětlení. Práce obsahuje analýzu vývojovou, technickou a analýzu současného designu, dále pak podrobný návrh lampy pouličního osvětlení. Výsledkem je návrh, ...
 • Dopravník pro dopravu kovového šrotu 

  Strašák, Milan
  Cílem této bakalárské práce je konstrukcní rešení pásového dopravníku, který bude dopravovat predzpracovaný (nastríhaný) kovový šrot. Dopravník bude dosahovat výkonu 18 tun za hodinu a materiál bude dopraven do výšky 2,2 ...
 • Návrh a konstrukce úpravy stanice pro zkoušky ložisek 

  Lanči, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí úpravy stanice pro zkoušky ložisek. Součástí této práce je technická zpráva, která tvoří rešeršní část úkolu a slovně shrnuje zadaný problém a jeho řešení. Dále pak ...
 • Podmínky pro spalování paliv vyrobených z odpadů z pohledu platné legislativy 

  Matoušek, Petr
  V této bakalářské práci jsou popsány možnosti využití paliv vyrobených z odpadů z hlediska energetického využití v průmyslu a energetice. Stručně je nastíněna skladba zdrojů energie, současná situace ve výrobě energie a v ...
 • Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky 

  Mareš, Milan
  Úkolem této bakalářské práce je zmapovat Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky. Práce je rozčleněna na osm částí, které jsou zároveň hlavními kapitolami. Úvodní část popisuje mezinárodní předpisy a popis světelných ...
 • Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti všeobecných znalostí letounu. 

  Bordovský, Lukáš
  Závěrečná bakalářská práce zpracovává začlenění nových požadavků předpisu JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti všeobecných znalostí letounu. Definuje a blíže rozebírá diference mezi amendmentem 5 a ...
 • Možnosti zatěžování kontaktu v tribologickém simulátoru. 

  Brada, Karel
  V bakalářské práci byly rozebrány různé druhy zatěžování používané významnými autory v průběhu druhé poloviny dvacátého století při experimentálním výzkumu elastohydrodynamického mazání. Postupně byla popsána zatěžování ...