Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana chodců a bezpečnost cestujících ve vozidle 

    Švancara, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců a bezpečností cestujících ve vozidlech. Popisuje jednotlivé prvky ochrany a zabývá se testy, které mají ověřit úroveň poskytované ochrany. Dává příklady budoucího směru vývoje ...