Now showing items 1-1 of 1

  • Pojiva na bázi hlinitanových cementů a jejich vlastnosti 

    Morávková, Jitka
    Bakalářská práce teoreticky popisuje chemické a mineralogické složení, jakož i výrobu hlinitanových cementů a některé jejich fyzikální a technologické vlastnosti. Zjišťuje změny vyvolané přidáním urychlujících a plastifikujících ...