Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění. 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a rozbor technologie frézování 3D součásti s podporou CAD/CAM systému PowerMILL. V rámci volby technologie frézování jsou charakterizovány použité obráběcí strategie a kvantifikovány ...
 • Návrh technologie a postupu výroby zadané součásti za využití moderních technologií. 

  Holík, David
  Řešebím této bakalářské práce je zhotovení zadané součásti za využití modernívh technologií. Vyráběnými součástmi jsou součástí hlavní a vedlejší třmen kotoučové brzdy. Budou představeny různé varianty řešení výroby. Pro ...
 • Programování CNC frézky FV25 CNC A / Heidenhain iTNC 530 

  Benda, Tomáš
  Rozbor metod programování použitelných pro řídicí systém Heidenhain iTNC 530 stroje FV25 CNC A. Užití reálných obrobků řešených autorem práce ve firmě STM Stanislav Musil, tvorba NC programů a srovnání metod programování ...
 • Soustružení a frézování v softwaru EdgeCAM 

  Bořecký, Jan
  Bakalářská práce řeší problematiku obrábění v CAD/CAM softwaru Edgecam. Zaměřuje se na vypracování vzorového postupu pro soustružení a frézování součástí.