Now showing items 1-1 of 1

  • Užití CAD systémů pro návrh MEMS 

    Lazar, Jaroslav
    Práce se zabývá CAD návrhovými nástroji pro MEMSy. První část je věnována popisu a definování pojmu MEMS a jeho základních částí. Další úsek se zabývá popisem jednotlivých metod pro výrobu MEMSů. Poslední část popisuje ...