Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrické a mechanické vlastnosti EC motorů 

    Pleva, Martin
    Tato práce se zabývá elektrickými a mechanickými vlastnostmi elektronicky komutovaných motorů. Popisuje konstrukci motoru, srovnání s dalšími typy motorů, řízení proudů ve statoru, rovnice popisující chování motoru, využití ...