Now showing items 1-1 of 1

  • Design audio mikrosystému 

    Holzer, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem audio mikrosystému střední až vyšší třídy. Důraz je kladen především na jeho užitnost, intuitivní ovládání, ergonomické řešení a inovativní přístup k designu.