Now showing items 1-2 of 2

  • Přehled moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

    Drápela, Jan
    V bakalářské práci se zabývám přehledem metod Rapid Prototyping, nacházející uplatnění při rychlé výrobě prototypových odlitků. V současné době existuje celá řada metod Rapid Prototyping, uplatňujících se v mnoha oblastech ...
  • Využití metod Rapid Prototyping při vývoji nového výrobku 

    Rozinek, Josef
    Cílem této bakalářské práce je popsat využití metod Rapid Prototypingu při vývoji nového výrobku. Nejprve jsou popsány principy využívané zařízeními pro Rapid Prototyping s přehledem vybraných výrobců konkrétních zařízení. ...