Now showing items 1-1 of 1

  • Sálavé systémy vytápění. 

    Fouček, Petr
    Cílem bakalářské práce na téma „Sálavé systémy vytápění” je shrnout používané systémy, jejich jednotlivé komponenty, posoudit přednosti a nedostatky tohoto systému. Práce je zaměřená na všeobecné seznámení s vytápěním ...