Now showing items 1-1 of 1

  • Datové přenosové formáty v oblasti CAD 

    Košťál, David
    Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti datových CAD přenosových formátů doplněný vymezením trendů budoucího vývoje.